Головне управління статистики у Чернігівській області

Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Чернігівській області

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

за січень-квітень 2009 року

ПРОМИСЛОВІСТЬ

У квітні 2009р. темпи виробництва промислової продукції, порівняно з березнем, становили 106,1%, а проти квітня попереднього року - 84,9%. За підсумками січня-квітня виробництво промислової продукції становило 81,5% відносно відповідного періоду 2008р.

Менше, ніж рік тому, вироблено продукції підприємствами всіх основних видів діяльності переробної промисловості й виробництва та розподілення електроенергії, при цьому зросли обсяги в добувній промисловості.

У добувній промисловості у квітні проти березня темпи обсягів продукції становили 105,0%, проти січня-квітня 2008р. - 100,2%. Більше вироблено торф'яних брикетів та напівбрикетів, нафти, природних пісків, натомість зменшився видобуток природного газу, крейди.

У переробній промисловості виробництво продукції у квітні 2009р. проти попереднього місяця й аналогічного місяця 2008р. становило, відповідно, 113,3% і 76,8%, за підсумками січня-квітня п.р. - 71,3%.

У виробництві та розподіленні електроенергії у квітні, порівняно з березнем, промислове виробництво становило 81,4%, у порівнянні із січнем-квітнем 2008р. - 98,0%. Менше вироблено електроенергії, теплоенергії.

Упродовж січня-березня промисловими підприємствами області реалізовано промислової продукції на суму 2,1 млрд.грн. У структурі реалізованої продукції 62,1% займали підприємства переробної промисловості.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Обсяг продукції сільського господарства за січень-квітень 2009р. в усіх категоріях господарств, за розрахунками, зменшився проти січня-квітня 2008р. на 0,5%, у сільськогосподарських підприємствах - зріс на 5,8%, у господарствах населення - скоротився на 4,2%.

З початку року господарствами всіх категорій реалізовано на забій 22,1 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 7,5% менше, ніж рік тому, вироблено 155,4 тис.т молока (на 4,4% більше), 91,7 млн.шт. яєць (на 8,3% менше).

За розрахунками, на 1 травня 2009р. у господарствах усіх категорій утримувалося 298,3 тис. голів великої рогатої худоби (на 5,7% менше, ніж рік тому), у т.ч. 156,6 тис. корів (на 7,5% менше), 232,3 тис. голів свиней (на 2,8% більше), 46,3 тис. овець та кіз (на 1,5% більше), 3162,4 тис. голів птиці всіх видів (на 5,2% менше).

Загальний обсяг реалізованої підприємствами власно виробленої аграрної продукції за січень-квітень 2009р., порівняно з відповідним періодом 2008р., збільшився на 43,4%, у т.ч. продукції рослинництва - на 80,7%, тваринництва - на 3,1%. Частка реалізованої рослинницької продукції в загальній вартості становила 65,5%, тваринницької - 34,5%.

Станом на 1 травня 2009р. на підприємствах, що здійснюють зберігання й переробку зернових культур, та в сільськогосподарських підприємствах було в наявності 516,8 тис.т зерна, безпосередньо в аграрних підприємствах - 350,3 тис.т.

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували при закупівлі зберігаючі та переробні підприємства, у січні-квітні п.р. становила 780,2 грн. за т (1164,5 грн. - рік тому).

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За січень-березень 2009р. в області підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 356,7 млн.грн. капітальних інвестицій, з яких інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення) становили 256,1 млн.грн. (71,8%). Обсяги інвестицій в основний капітал (капітальні вкладення) у порівнянні із січнем-березнем 2008р. склали 46,7%.

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підприємствами області за січень-квітень 2009р. виконано будівельних робіт на суму 93,0 млн.грн., що в порівнянних цінах становить 45,1% до обсягів будівництва січня-квітня 2008р.

Зменшення обсягів будівельних робіт спостерігалося за всіма видами економічної діяльності. Зокрема, на 11,5% - із підготовки будівельних ділянок, на 59,8% - із будівництва будівель і споруд, на 63,9% - із установлення інженерного устатковання будівель та споруд.

В обсязі виконаних будівельних робіт на капітальний та поточний ремонти припадало 8,1% (7,6 млн.грн.) та 4,0% (3,7 млн.грн.) відповідно. У порівнянні із січнем-квітнем 2008р. обсяги робіт із капітального ремонту зменшилися на 46,9%, з поточного - на 39,3%.

За січень-березень 2009р. будівельниками завершено будівництво та введено в експлуатацію 104 житлові будівлі загальною площею 14,9 тис.м2, з яких 12,8 тис.м2 (85,9% загального обсягу) побудовано в міських поселеннях. Обсяги введеного житла в порівнянні з відповідним періодом 2008р. становили 27,3%.

ТРАНСПОРТ І ЗВ'ЯЗОК

Вантажним транспортом у січні-квітні 2009р. доставлено замовникам 697,9 тис.т вантажів, вантажооборот виконано в обсязі 287,7 млн.ткм. Порівняно із січнем-квітнем 2008р. ці показники зменшилися на 17,9 та 2,8% відповідно.

Підприємствами автомобільного транспорту, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, перевезено 582,1 тис.т вантажів, вантажооборот виконано в обсязі 226,1 млн.ткм. Це, відповідно, на 19,6 та 3% менше, ніж рік тому.

Частка перевезених вантажів та вантажообороту, виконаних приватними підприємцями області, становила, відповідно, 75,6 та 79,8% загального обсягу.

Пасажирським транспортом області в січні-квітні 2009р. перевезено 43,3 млн. пасажирів, що на 2% більше, ніж у січні-квітні 2008р. Обсяг виконаного пасажирообороту скоротився на 4,6% й становив 343,4 млн.пас.км.

Пасажирським автотранспортом, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, перевезено 29,2 млн. пасажирів, що на 1% більше, ніж у січні-квітні 2008р. Обсяг виконаного пасажирообороту скоротився на 6,3% й становив 280 млн.пас.км.

Загальний обсяг пасажирських перевезень, виконаний тролейбусним транспортом, зріс на 4,1%, а з платним проїздом - скоротився на 13,8%.

Річковим транспортом у січні-квітні 2009р. здійснювалися перевезення вантажів тільки в закордонному сполученні.

У порівнянні із січнем-квітнем 2008р. обсяги вантажних перевезень річкового транспорту зменшилися на 8,6%, вантажообороту - на 2,2%.

За січень-березень 2009р. підприємствами зв'язку області було надано послуг майже на 285 млн.грн., у т.ч. підприємствам - на 226,9 млн.грн. (79,6% загального обсягу), що, відповідно, на 1,7% та 18% більше, ніж рік тому.

Серед видів зв'язку найбільшим попитом користувався мобільний - 78,2% загального обсягу. Частка телефонного зв'язку становила 12%.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні-березні 2009р. експорт зовнішньої торгівлі товарами та послугами становив 59,9 млн.дол.США, що складає 63,9% до відповідного періоду 2008р., імпорт - 53,9 млн.дол.США та 60,7% відповідно. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу дорівнювало 6,0 млн.дол. (у січні-березні 2008р. - 5,0 млн.дол.).

У січні-березні 2009р. обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами становив 59,0 млн.дол.США, що складає 64,4% проти січня-березня 2008р., імпорту - відповідно, 51,3 млн.дол.США та 65,2%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 7,7 млн.дол. проти 13,0 млн.дол. у січні-березні 2008р. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,15 проти 1,17 рік тому.

Зовнішньою торгівлею товарами займалися 217 підприємств та організацій області. Партнерами їх були 80 країн світу (з них 23 країни - члени ЄС).

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі послугами за січень-березень 2009р. склав 0,9 млн.дол.США і у відношенні до січня-березня 2008р. становив 43,1%, імпорту - відповідно, 2,6 млн.дол.США та 25,9%. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі послугами дорівнювало 1,7 млн.дол. (за січень-березень 2008р. - 8,0 млн.дол.).

У зовнішній торгівлі послугами приймали участь 65 підприємств та організацій області. Їх партнерами були 58 країн світу (з них 24 країни -члени ЄС).

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку Чернігівської області, на 1 квітня 2009р. склав 92,2 млн.дол.США (97,7% обсягу прямих інвестицій до початку року). Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу становив 82 дол.США.

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ТА
РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО

Оборот роздрібної торгівлі за січень-квітень 2009р. становив 2493,8 млн.грн. і склав 90,0% обсягу січня-квітня 2008р.

У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,3%.

За січень-квітень 2009р. продаж сільськогосподарських продуктів на ринках області проти січня-квітня 2008р. зменшився на 7,8% при зростанні цін на 29,4%.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень-квітень 2009р. становив 88,5 млн.грн. і проти січня-квітня попереднього року склав 89,5%.

НЕФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

У січні-березні 2009р. обсяг реалізованих послуг (включаючи ПДВ) становив 392 млн.грн. проти 340,5 млн.грн. у січні-березні 2008р.

Населенню реалізовано послуг на суму 153,4 млн.грн., або 39,1% загального обсягу.

У структурі реалізованих послуг за видами економічної діяльності відбулися незначні зміни. Найбільша частка припадає на послуги пошти та зв'язку (46,3%) і транспорту (21,8%). У відношенні до січня-березня 2008р. частка послуг пошти та зв'язку збільшилася на 3,6 в.п., транспорту - зменшилася на 1 в.п.

ЦІНИ І ТАРИФИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у квітні 2009р. в Україні становив 100,9%, в області - 101,2%; з початку року в Україні - 106,9%, в області - 107,5%.

У квітні 2009р. проти попереднього місяця ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%.

Найбільше (на 11,9%) подорожчав цукор, на 4,5-5,5% - капуста, картопля, морозиво; на 3,7-3,8% - м'ясо та м'ясопродукти, банани; на 1,8-2,6% - кондитерські вироби з цукру, безалкогольні напої, шоколад, олія, масло вершкове, молоко, сири. Разом із цим подешевшали цитрусові (на 7,0%) та яйця (на 6,5%).

На 5,2% зросли ціни на тютюнові, на 1,6% - на алкогольні вироби.

Одяг і взуття подорожчали на 0,4%. Предмети домашнього вжитку, побутова техніка - на 0,5%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому підвищилися на 1%.

У ресторанній та готельній галузях ціни зросли на 2,3%; на 2,2% подорожчала охорона здоров'я, на 0,1% - освіта.

Транспорт у цілому став дорожчим на 0,4%, що, в основному, пов'язано з подорожчанням запчастин для автомобілів (на 4,1%), бензину (на 1,1%), проїзду в залізничному (на 1,2%) та автодорожньому (на 0,2%) транспорті.

Індекс цін виробників промислової продукції у квітні 2009р. становив 103,8%, з початку року - 111,5%.

ФІНАНСИ

За даними Головного фінансового управління Чернігівської облдержадміністрації, доходи місцевого бюджету області за січень-березень 2009р. становили 619,7 млн.грн., видатки - 635,5 млн.грн.

Доходна частина бюджету, в основному, сформована за рахунок дотацій із державного бюджету (59,1% загальної суми) та податкових надходжень (33,8%). Значну частину загальної суми доходів становить прибутковий податок із доходів фізичних осіб - 26,4% (163,4 млн.грн.).

У структурі видатків найбільші кошти з бюджету направлені на освіту - 237,2 млн.грн. (37,3% загальної суми видатків), соціальний захист та соціальне забезпечення - 154,2 млн.грн. (24,3%), охорону здоров'я - 153,1 млн.грн. (24,1%). На державне управління було витрачено 32,3 млн.грн. (5,1%).

За даними Управління Національного банку України в Чернігівській області, загальна заборгованість за кредитами, наданими банками області (з нарахованими відсотками), на 1 квітня 2009р. становила 5412,6 млн.грн.

Банківські установи області проводять роботу щодо залучення вкладів населення на депозитні рахунки. Однак за березень 2009р. вклади населення зменшилися на 62,5 млн.грн., або на 2,6%. На 1 квітня 2009р. їх залишки в банківській системі становили 2371,9 млн.грн. (з нарахованими відсотками). Залишки вкладів у національній валюті становили 67,3% загальної суми, за березень їх частка зменшилася на 0,1 в.п.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні-березні 2009р. кількість найманих працівників на підприємствах, в організаціях та установах області (крім найманих працівників статистично малих підприємств), порівняно з відповідним періодом минулого року, зменшилася на 17,1 тис. осіб (6,6%) і становила 242,2 тис. осіб.

Середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника, порівняно із січнем-березнем 2008р., зросла на 10,9% й становила 1331 грн.

Серед найбільш високооплачуваних були працівники залізничного та трубопровідного транспорту, додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, управління у сферах фінансової та податкової діяльності, грошового та фінансового посередництва, діяльності у сфері інформатизації, діяльності у сфері обов'язкового соціального страхування, а серед промислових видів діяльності - зайняті добуванням вуглеводнів, виробництвом продуктів нафтоперероблення, паперу та картону, оплата праці яких перевищувала середньообласний показник в 1,5-3,1 раза.

Водночас розмір середньомісячної заробітної плати працівників хімічного виробництва, виробництва готових металевих виробів, добування торфу, виробництва виробів із бетону для будівництва, виробництва дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів, виробництва меблів, мисливства, рибальства, рибництва, барів, їдалень не перевищував 59,2% середньообласного показника.

Сума боргу працівникам діючих (економічно активних) підприємств упродовж березня 2009р. зменшилася на 2,7 млн.грн. (на 12,5%), а порівняно з 1 січня 2009р. - зросла на 2,6 млн.грн. (на 15,9%) і на 1 квітня 2009р. становила 18,7 млн.грн.

Станом на 1 квітня 2009р. кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, становила 12,3 тис. осіб (5,1% загальної кількості), з них майже половина (46,8%) зайнята на підприємствах промисловості.

Середній розмір боргу кожному із зазначених працівників становив 1382 грн., що дорівнює 0,96 середньої заробітної плати, нарахованої за березень 2009р.

Упродовж січня-березня 2009р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії звернулися 12133 сім'ї. Призначені субсидії 10759 сім'ям (за січень-березень 2008р. - 10984), з них: у міських поселеннях - 8029 сім'ям, у сільській місцевості - 2730 (відповідно, 88,7%, 93,0% та 78,1% з числа тих, які звернулися).

Середній розмір субсидії, призначеної одній сім'ї в березні, становив 49 грн. (рік тому - 74 грн.).

Крім того, населенню області надавалася допомога на придбання твердого палива та скрапленого газу.

У січні-березні 2009р. за допомогою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива готівкою звернулося 4099 сімей. Призначені субсидії 2286 сім'ям на суму 632,3 тис.грн. (у січні-березні 2008р. - 867 сім'ям на суму 332,4 тис.грн.). Отримала цей вид допомоги 461 сім'я в сумі 169,0 тис.грн., середній розмір її становив 367 грн. (у січні-березні 2008р. - 368 грн.).

За січень-березень 2009р. населенню області нараховано за житлово-комунальні послуги 185,0 млн.грн., сплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, - 167,2 млн.грн. (90,4% нарахованої суми). Заборгованість населення на кінець березня 2009р. становила 97,0 млн.грн. (на кінець березня 2008р. - 73,5 млн.грн.). Середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 1,6 місяця.

РИНОК ПРАЦІ

За даними державної служби зайнятості, у січні-квітні 2009р. її послугами скористалися 44,2 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян проти 36,6 тис. у січні-квітні 2008р.

На обліку цієї установи на 1 травня 2009р. перебувало 28,2 тис. незайнятих громадян, які шукали роботу, що в 1,4 раза більше, ніж на 1 травня 2008р. Із них половину складали жінки, а більше третини - молодь у віці до 35 років.

Офіційного статусу безробітних на зазначену дату набули 98,2% незайнятих громадян, з них 71,7% отримували допомогу з безробіття. Серед безробітних кожен другий раніше займав місце робітника, кожен четвертий - посаду службовця, а кожен п'ятий - не мав професійної підготовки.

Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований відносно середньорічної кількості постійного населення працездатного віку, за квітень у цілому в області зменшився та на 1 травня 2009р. становив 4,3%.

За сприяння державної служби зайнятості в січні-квітні 2009р. було працевлаштовано 6,8 тис. осіб, що на 34,8% менше, ніж у січні-квітні 2008р. Як і в попередні місяці п.р., у квітні, не було таких, хто б отримав роботу шляхом надання дотацій роботодавцям, а також тих, що організували власну справу за рахунок виплати одноразової допомоги з безробіття.

Рівень працевлаштування незайнятих громадян у січні-квітні 2009р., порівняно із січнем-квітнем 2008р., зменшився на 13,1 в.п. та становив 15,3%.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

На 1 квітня 2009р. в області, за оцінкою, проживало 1118,3 тис. осіб. Упродовж січня-березня п.р. чисельність наявного населення зменшилася на 3012 осіб, або на 11 осіб у розрахунку на 1000 населення.

Зменшення чисельності населення відбулося за рахунок природного скорочення (3240 осіб).

Порівняно із січнем-березнем 2008р., природне скорочення зменшилося на 911 осіб, або на 21,9%, і спостерігалося в усіх районах області. Така динаміка є наслідком зменшення кількості померлих та збільшення кількості народжених.

Упродовж січня-березня 2009р. народилося більше на 295 дітей (12,6%) та померло менше на 616 осіб (9,5%), ніж рік тому.

Зареєстровано більше шлюбів (1180 проти 1074) та менше розлучень (792 проти 964), ніж рік тому. Рівень шлюбності збільшився з 3,8‰ до 4,3‰, а рівень розлучуваності знизився з 3,4‰ до 2,9‰.

ЗЛОЧИННІСТЬ

За січень-квітень 2009р. органами внутрішніх справ області зареєстровано 2274 злочини (на 13,2% менше, ніж рік тому), з них 800 (35,2%) - тяжкі та особливо тяжкі. У загальній кількості злочинів 86,2% (1960) становлять злочини загальнокримінальної спрямованості. За видами злочинів найбільша частка (44,4%) - це злочини проти власності, 13,0% - злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення, 7,9% - злочини проти життя та здоров'я особи, 6,9% - злочини у сфері службової діяльності. Потерпіли від злочинів 1275 осіб, з них 58 - загинули. Серед потерпілих 30,7% жінок, 12,9% пенсіонерів, 4,6% неповнолітніх, 1,0% іноземців.

Серед зареєстрованих упродовж січня-квітня 2009р. злочинів: 6 згвалтувань та спроб згвалтування, 25 умисних убивств та замахів на вбивство, 36 умисних тяжких тілесних ушкоджень, 52 розбійні напади, 188 випадків грабежу, 295 злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Упродовж січня-квітня 2009р. було виявлено 1222 особи з числа тих, які підозрювались у скоєнні злочинів, з них у відношенні 1117 осіб (91,4%) кримінальні справи направлені до суду. Серед виявлених 58,8% були в працездатному віці, але не працювали й не навчалися, майже кожен п'ятий вчиняв злочин раніше. З числа виявлених осіб 18,9% перебували в стані алкогольного сп'яніння, 15,3% становили жінки, 6,1% - неповнолітні.

***
 | Новини | Респондентам | Для громадськості | Для ЗМІ  | Статистична інформація | Публікації | Експрес - випуски  | Анкетні опитування | Населення України | Соціально-економічне становище Чернігівської області | Соціально-економічне становище міста Чернігів | Про Головне управління | Діяльність | Документи | Метаописи держстатспостережень | Методологія та класифікації | Електронна звітність | Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України | Корисна інформація | Здійснення реформ в Україні | Конкурс на заміщення вакантних посад | Поштова скринька |