Головне управління статистики у Чернігівській області

Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Чернігівській області

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

за січень 2009 року

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Виробництво промислової продукції в січні, порівняно з груднем 2008р., зменшилося на 20,7%, а проти січня 2008р. - на 20,8%.

Менше вироблено продукції підприємствами всіх основних видів діяльності переробної промисловості, при цьому зросли обсяги продукції в добувній промисловості, а також у виробництві та розподіленні електроенергії.

У добувній промисловості в січні проти грудня 2008р. обсяги продукції зменшилися на 2,7%, а проти січня 2008р. - зросли на 2,0%. Збільшився видобуток нафти, натомість менше вироблено торф'яних брикетів та напівбрикетів, зменшився видобуток природного газу, крейди.

У переробній промисловості в січні проти грудня 2008р. виробництво зменшилося на 34,7%, порівняно із січнем 2008р. - на 36,4%.

У виробництві та розподіленні електроенергії обсяги продукції в січні проти грудня 2008р. зросли на 1,7%, а порівняно із січнем 2008р. - на 3,4%. Виробництво електроенергії збільшилося на 3,4%, а тепло енергії - зменшилося на 13,2%.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Обсяг продукції сільського господарства за січень 2009р. в усіх категоріях господарств, за розрахунками, зменшився проти січня 2008р. на 1,0%, у сільськогосподарських підприємствах - зріс на 10,2%, у господарствах населення - скоротився на 8,1%.

За січень 2009р. господарствами усіх категорій реалізовано на забій 5,9 тис. т худоби та птиці (у живій вазі), що на 4,8% менше, порівняно із січнем 2008р., вироблено молока 26,6 тис. т (на 2,7% більше), 13,0 млн. шт.. яєць (на 18,7% менше).

За розрахунками, на 1 лютого 2009р. господарствами усіх категорій утримувалося 272,8 тис. голів великої рогатої худоби, у тому числі 156,4 тис. голів корів, 226,5 тис. голів свиней, 34,2 тис. голів овець та кіз, 3436,4 тис. голів птиці всіх видів.

Загальний обсяг реалізованої підприємствами власно виробленої аграрної продукції за січень 2009р., порівняно з відповідним періодом 2008р., збільшився на 10,2%, у т.ч. продукції рослинництва - на 38,1%. Обсяг реалізованої продукції тваринництва зменшився на 10,5%. Частка продукції рослинництва в загальній вартості реалізованої продукції становила 53,3%, тваринництва - 46,7%.

Станом на 1 лютого 2009р. в підприємствах, що здійснюють зберігання й переробку зернових культур, та в сільськогосподарських підприємствах було в наявності 903,5 тис.т зерна, безпосередньо в аграрних підприємствах - 696,8 тис.т.

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували при закупівлі зберігаючі та переробні підприємства, у січні п.р. становила 786,7 грн. за т (1018,7 грн. рік тому).

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підприємствами області за січень 2009р. виконано будівельних робіт на суму 16,7 млн.грн., що менше, ніж у січні 2008р., на 59,1%.

Серед суб'єктів різних видів будівельної діяльності на 71,6% зменшились обсяги робіт із будівництва будівель і споруд, на 32,8% - з установлення інженерного устаткування будівель та споруд.

В обсязі виконаних будівельних робіт на капітальний та поточний ремонти припадало 11% (1,8 млн.грн.) та 4% (0,7 млн.грн.) відповідно. У порівнянні із січнем 2008р. обсяги робіт із капітального ремонту зменшилися на 51,5%, з поточного - на 49,4%.

ТРАНСПОРТ І ЗВ'ЯЗОК

Вантажним транспортом у січні 2009р. доставлено замовникам 173,4 тис.т вантажів, вантажооборот виконано в обсязі 70,4 млн.ткм. Порівняно із січнем 2008р. ці показники зросли на 8 та 39,5% відповідно.

Підприємствами автомобільного транспорту, оз урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, перевезено 147,2 тис.т вантажів, вантажооборот виконано в обсязі 56,5 млн.ткм. Це, відповідно, на 5,6 та 36,1% більше, ніж рік тому.

Приватні підприємці області забезпечили приріст вищезазначених показників на 35,8 та 43,7% відповідно. Їх частка в загальному обсязі вантажоперевезень становила 80,6%, виконаному вантажообороті - 86,5%.

Пасажирським транспортом , області в січні 2009р. перевезено 10,3 млн. пасажирів, що на 3,6% більше, ніж рік тому. Обсяг виконаного пасажирообороту скоротився на 5,2% і становив 83,7 млн.пас.км.

Пасажирським автотранспортом, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, перевезено 7,1 млн. пасажирів, що на 6% більше, ніж у січні 2008р. Обсяг виконаного пасажирообороту скоротився на 5,9% і становив 69,4 млн.пас.км.

Обсяг пасажирських перевезень, виконаний тролейбусним транспортом, скоротився на 1,5%, у т.ч. з платним проїздом - на 18,5%.

Річковим транспортом у січні 2009р. здійснювалися перевезення вантажів тільки в закордонному сполученні.

У порівнянні із січнем 2008р. обсяги вантажних перевезень річкового транспорту збільшилися на 24,2%, вантажообороту - в 1,6 раза.

Підприємствами пошти та зв'язку області за 2008р. було надано послуг на 1196,5 млн.грн., у т.ч. населенню - майже на 369 млн.грн. (30,8% загального обсягу) та іншим користувачам - на 827,5 млн.грн. (69,2%), що, відповідно, на 17,4%, 24,9% та 14,3% більше, ніж за 2007 рік.

Серед видів зв'язку найбільшим попитом користувався мобільний - 80,3% загального обсягу. Частка телефонного зв'язку становила 11,9%, поштового - 4,1%.

Станом на 1 січня 2009р. телефонна мережа області нараховувала 305,4 тис. основних телефонів, у т.ч. в сільській місцевості - 62,6 тис. (20,5%). За рік ці показники збільшились, відповідно, на 4,2 та 0,3 тис.

ПЗа 2008р. кількість абонентів мобільного зв'язку зросла на 345,9 тис. (29,7%) і на 1 січня 2009р. становила 1508,9 тис.

Мережею Інтернет на кінець 2008р. користувалося 26,8 тис. абонентів, з них 20,9 тис. - у домашніх умовах (рік тому, відповідно, 18,3 та 13,5 тис.).

Загальна кількість абонентів кабельного телебачення становила 69,9 тис., що майже на 6,8 тис. (на 10,8%) більше, ніж у попередньому році.

Зберігається тенденція зменшення кількості основних радіотрансляційних точок. За 2008р. їх кількість скоротилася майже на 48 тис. і на 1 січня 2009р. становила 117,9 тис., у т.ч. в населення - 101,9 тис. (86,5% загальної кількості).

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 2008р. експорт зовнішньої торгівлі товарами та послугами становив 425,3 млн.дол.США, що на 16,0% більше, ніж рік тому, імпорт - 397,6 млн.дол.США (на 34,7% більше).

Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу дорівнювало 27,7 млн.дол. (у 2007р. - 71,3 млн.дол.).

Зовнішньою торгівлею товарами займалися 368 підприємств та організацій області. Партнерами їх були 98 країн світу (з них 25 - члени ЄС). Активно працювали в цій галузі підприємства міст Чернігів, Прилуки та Корюківського району. Їх частка в загальному обсязі експорту становила 86,7%, імпорту - 88,9%.

У зовнішній торгівлі послугами приймали участь 89 підприємств та організацій області. Їх партнери були з 80 країн світу (з них 26 - члени ЄС). Активно працювали у сфері зовнішньоекономічних послуг підприємства міст Чернігів і Прилуки. Їх частка в загальному обсязі експорту становила 91,6%, імпорту - 98,0%.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, унесених у Чернігівську область, на 1 січня 2009р. склав 94,4 млн.дол.США (109% обсягу прямих інвестицій до поточного року). Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу становить 84 лод.США.

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ТА
РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО

Оборот роздрібної торгівлі за січень 2009р. становив 567,5 млн.грн., що менше обсягу січня 2008р. на 7,2%.

У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,7% обсягу.

За січень 2009р. продаж сільськогосподарських продуктів на ринках області проти січня 2008р. зменшився на 7,7% при зростанні цін на 44,2%.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень 2009р. становив 21,8 млн.грн. і проти січня 2008р. зменшився на 9,3%.

НЕФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

У 2008р. обсяг реалізованих послуг (включаючи ПДВ) становив 1546,6 млн.грн. проти 1243,9 млн.грн. у 2007р.

Населенню реалізовано послуг на суму 490,6 млн.грн., або 31,7% загального обсягу.

У структурі реалізованих послуг за видами економічної діяльності відбулися незначні зміни. Найбільша частка припадає на послуги пошти та зв'язку (38,1%) і транспорту (27,2%). У відношенні до 2007р. частка послуг пошти та зв'язку зменшилася на 4 в.п., транспорту - збільшилася на 2,6 в.п.

ЦІНИ І ТАРИФИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні 2009р. в Україні становив 102,9%, в області - 103,4%.

У січні 2009р. проти попереднього місяця ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 3,6%.

Найбільше (на 15,6%) подорожчали фрукти (у т.ч. цитрусові - на 19,7%, банани - на 18,9%, сухофрукти - на 8,1%, яблука - на 4,8%); на 9,9-8,2% - масло вершкове, риба та продукти з риби, м'ясо курей, овочі. На 4,4% підвищилися ціни на безалкогольні напої (у т.ч. чай подорожчав на 8,5%, мінеральні води - на 3,3%, фруктові соки - на 3,0%); на 2,5-1,2% - на свинину, сири, молоко. Разом із цим на 6,2-3,6% подешевшали яйця, тваринні жири.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 1,9%, в основному, за рахунок підвищення квартирної плати на 16,5%, тарифів на водопостачання та каналізацію відповідно на 5,0% та 4,4%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка зросли в ціні на 8,0%, у тому числі пральні машини - на 12,7%, пилососи - на 11,3%, обігрівачі - на 11,0%, холодильники - на 9,9%, мікрохвильові печі - на 7,5%.

У сфері охорони здоров'я ціни зросли на 7,0%, що пов'язано, у першу чергу, з подорожчанням фармацевтичної продукції на 12,1%. Крім того, на 6,4% зросла вартість стоматологічних, на 6,1% - санаторно-курортних, на 2,9% - діагностичних послуг.

Зростання цін на транспорт у цілому на 7,1% зумовлене, передусім, подорожчанням автомобілів (на 17,6%), палива та мастил (на 8,1%), проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті (на 1,2%).

На 3,0% зросли ціни у сфері відпочинку та культури, у тому числі газети та періодичні видання стали дорожчими на 13,6%, квитки до кінотеатрів - на 5,8%, аудіо-та відеотехніка - на 3,3%.

Ціни виробників промислової продукції в січні 2009р. проти грудня 2008р. зросли на 1,1%.

ФІНАНСИ

За даними Головного фінансового управління Чернігівської облдержадміністрації, доходи місцевого бюджету області за 2008р. становили 2786,7 млн.грн., видатки - 2828,5 млн.грн.

Доходна частина бюджету, в основному сформована за рахунок дотацій із державного бюджету (59,8% загальної суми) та податкових надходжень (33,0%). Значну частину загальної суми доходів становить прибутковий податок із доходів фізичних осіб - 26,3% (734,0 млн.грн.).

У структурі видатків найбільші кошти з бюджету направлені на освіту - 912,4 млн.грн. (32,3 загальної суми видатків), охорону здоров'я - 642,9 млн.грн. (22,7%), соціальний захист та соціальне забезпечення - 545,5 млн.грн. (19,3%). На державне управління було витрачено 147,1 млн.грн. (5,2%).

Фінансовий результат підприємств від звичайної діяльності до оподаткування (крім підприємств малого бізнесу та бюджетних установ) за 2008р., за попередніми даними, був збитковим і становив 225,5 млн.грн. У 2007р. цей показник був прибутковим і дорівнював 454,1 млн.грн. Збитково працювали 32,8% підприємств, що на 4,5 в.п. більше, ніж за попередній рік.

За даними Управління Національного банку України в Чернігівській області, загальна заборгованість за кредитами, наданими банками області (з нарахованими відсотками) на 1 січня 2009р. становила 5323,7 млн.грн.

Банківські установи області проводять роботу із залучення вкладів населення на депозитні рахунки. На 1 січня 2009р. їх залишки в банківській системі становили 2623,2 млн.грн. (з нарахованими відсотками). Залишки вкладів у національній валюті становили 65,9% загальної суми, за грудень їх частка зменшилася на 2,4 в.п.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У 2008р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, порівняно з 2007р., зросла на 34,8% і становила 1370 грн.

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника в грудні 2008р. становила 1533 грн., що більше у 2,5 раза рівня мінімальної заробітної плати (605 грн.), у 2,3 раза - законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб (669 грн.), на 24,5% - відповідного показника грудня 2007р.

За рівнем заробітної плати в грудні 2008р. серед найбільш високооплачуваних були працівники управління у сферах фінансової та податкової діяльності, діяльності у сфері обов'язкового соціального страхування, юстиції та правосуддя, трубопровідного транспорту. Оплата праці в цих видах діяльності перевищила середній показник в області у 2,2-3,1 раза.

Водночас розмір заробітної плати працівників мисливства, виробництва дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів, рибальства, рибництва, виробництва меблів, іншої продукції, оброблення металевих відходів та брухту, інших галузей промисловості не перевищував 51,4% середньообласного показника.

Станом на 1 січня 2009р. кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, становила 9,4 тис. осіб (4% загальної кількості), з яких 40% зайняті на підприємствах промисловості.

Середній розмір боргу кожному із зазначених працівників становив 1343 грн., що дорівнює 0,9 середньої плати, нарахованої за грудень 2008р.

Упродовж 2008р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії звернулися 67815 сімей. Призначені субсидії 63064 сім'ям (за 2007р. - 86885 сім'ям), з них: у міських поселеннях - 43162, у сільській місцевості - 19902 (відповідно, 93,0%, 93,9%, 91,2% з числа тих, які звернулися).

Середній розмір субсидії, призначеної одній сім'ї в грудні, становив 91 грн. (рік тому - 92 грн.).

Крім того, населенню області надавалася допомога на придбання твердого палива та скрапленого газу.

У 2008р. за допомогою на відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива готівкою звернулося 20524 сім'ї (за 2007р. - 23835 сімей). Призначені субсидії 18203 сім'ям на суму 6,7 млн.грн. (у 2007р. - 21397 сім'ям на суму 7,5 млн.грн.). Отримали цей вид допомоги 18111 сімей у сумі 6,7 млн.грн. (за 2007р. - 21739 сімей у сумі 7,6 млн.грн.), середній розмір її склав 368 грн. (у 2007р. - 348 грн.).

За 2008р. населенню області нараховано за житлово-комунальні послуги 416,1 млн.грн., сплачено , включаючи погашення боргів попередніх періодів, - 407,6 млн.грн. (97,9% нарахованої суми). Заборгованість населення на кінець грудня 2008р. становила 79,8 млн.грн. (на 10 січня 2008р. - 76,0 млн.грн.). Середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 2,3 місяця.

РИНОК ПРАЦІ

За даними державної служби зайнятості, у січні 2009р. її послугами скористалися 35,9 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян проти 25,2 тис. у січні 2008р.

На обліку цієї установи на 1 лютого 2009р. перебувало 32,2 тис. незайнятих громадян, які шукали роботу, що в 1,5 раза більше, ніж на 1 лютого 2008р. Із них майже половину складали жінки, а більше, ніж третину - молодь у віці до 35 років.

Офіційного статусу безробітних на зазначену дату набули 98,2% незайнятих громадян, з них 76,4% отримували допомогу з безробіття. Серед безробітних кожен другий раніше займав місце робітника, а кожен четвертий - посаду службовця або не мав професійної підготовки.

Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований відносно середньомісячної кількості постійного населення працездатного віку, за січень у цілому в області збільшився та на 1 лютого 2009р. становив 4,9%.

За сприянням державної служби зайнятості в січні 2009р. було працевлаштовано 1,1 тис. осіб, що на 0,8 тис. осіб менше, ніж у січні 2008р. У січні п.р. осіб, що отримали роботу шляхом надання дотацій роботодавцям, а також тих, що організували власну справу за рахунок виплати одноразової допомоги з безробіття не було.

Рівень працевлаштування незайнятих громадян у січні 2009р., порівняно із січнем 2008р., зменшився на 4,4 в.п. та становив 3,0%.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

На 1 січня 2009р. в області, за оцінкою, проживало 1121,3 тис. осіб. Упродовж 2008р. чисельність наявного населення зменшилася на 14572 особи, або на 12,9 особи в розрахунку на 1000 населення.

Зменшення чисельності населення відбулося переважно за рахунок природного скорочення (13745 осіб, або 94,3% загального). За рахунок міграції кількість жителів області скоротилася ще на 827 осіб, або на 5,7%.

Порівняно з 2007р., природне скорочення зменшилося на 1188 осіб, або на 8,0%, і спостерігалося в усіх районах області. Така динаміка є наслідком збільшення кількості народжених та зменшення кількості померлих.

Упродовж 2008р. народилося більше на 539 дітей (5,7%) та померло менше на 649 осіб (2,7%), ніж рік тому.

ОСВІТА

На кінець 2008р. в області діяло 22 професійно-технічні заклади освіти, які нараховували 8221 учня (слухача). Первинну професійну підготовку в цих закладах проходять 7680 випускників шкіл (93,4% контингенту), з яких 4576 (59,6%) разом із професією здобувають повну загальну середню освіту.

Серед слухачів навчається 541 особа з числа незайнятого населення та працівників. Професійно-технічні заклади області готують спеціалістів у таких галузях народного господарства як промисловість (36,4% учня), будівництво (21,2%), торгівля й громадське харчування (13,1%), сільське господарство (11,5%), житлово-комунальне господарство й невиробничі види побутового обслуговування населення (9,2%), транспорт (8,6%).

Серед вікових категорій учнів (слухачів) традиційно найбільш чисельними є групи осіб у віці 17 (31,6%), 18 (20,5%), 16 (17,6%) та 15 років (12,4%).

З числа учнів та слухачів професійно-технічних закладів, які проходять первинну професійну підготовку, 17,9% мають тільки одного з батьків, 5,2% - сироти та ті, які залишилися без піклування батьків, 2,3% - з неблагополучних сімей, 0,7% - з малозабезпечених сімей.

Упродовж 2008р. на навчання прийнято 5210 осіб, серед яких випускники шкіл становили 81%, незайняте населення та працівники - 19%. За рік професійно-технічними закладами випущено 4953 спеціалісти, з них 39,4% - для промисловості, по 15,8% - для будівництва та торгівлі або громадського харчування, 12,6% зможуть працювати на транспорті, 9,7% - у галузі житлово-комунального господарства та невиробничих видів побутового обслуговування населення, 6,7% освоїли професії для сільського господарства.

ЗЛОЧИННІСТЬ

За січень 2009р. органами внутрішніх справ області зареєстровано 499 злочинів (в 1,6 раза менше, ніж рік тому), з них 191 (38,3%) - тяжкі та особливо тяжкі. У загальній кількості злочинів 87,0% (434) становлять злочини загальнокримінальної спрямованості. За видами злочинів найбільша частка (45,3%) - це злочини проти власності, 10,0% - у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення, 8,4% - злочини проти життя й здоров'я особи, 7,8% - проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Потерпіли від злочинів 296 осіб, з них 18 - загинули. Серед потерпілих 27,4% жінок, 10,1% пенсіонерів, 5,1% неповнолітніх, 0,7% іноземців.

Серед зареєстрованих упродовж січня злочинів: 1 згвалтування, 5 умисних убивств та замахів на вбивство, 9 умисних тяжких тілесних ушкоджень, 10 розбійних нападів, 48 випадків грабежу, 50 злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Упродовж січня було виявлено 238 осіб із числа тих, які підозрювались у скоєнні злочинів, з них у відношенні 210 осіб (88,2%) кримінальні справи направлені до суду. Серед виявлених - 55,5% були в працездатному віці, але не працювали й не навчалися, 16,8% вчиняли злочини раніше. З числа виявлених осіб 23,1% перебували в стані алкогольного сп'яніння, 11,8% становили жінки, 10,1% - неповнолітні.

***
 | Новини | Респондентам | Для громадськості | Для ЗМІ  | Статистична інформація | Публікації | Експрес - випуски  | Анкетні опитування | Населення України | Соціально-економічне становище Чернігівської області | Соціально-економічне становище міста Чернігів | Про Головне управління | Діяльність | Документи | Метаописи держстатспостережень | Методологія та класифікації | Електронна звітність | Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України | Корисна інформація | Здійснення реформ в Україні | Конкурс на заміщення вакантних посад | Поштова скринька |