Головне управління статистики у Чернігівській області

Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Чернігівській області

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВЩИНИ
за січень-листопад 2007 року

Повідомлення Головного управління статистики
у Чернігівській області

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Виробництво промислової продукції в листопаді 2007р. проти листопада 2006р. збільшилося на 4,4%, а за січень-листопад п.р. проти відповідного періоду торік - на 6,4%.

Приросту виробництва проти січня-листопада минулого року досягнуто в більшості основних видів діяльності переробної промисловості, за винятком легкої промисловості, оброблення деревини та виробництва виробів із деревини, целюлозно-паперового виробництва та хімічної промисловості. Зросли обсяги продукції у виробництві та розподіленні електроенергії.

У добувній промисловості обсяги продукції з початку року зменшилися на 1,7%.

У переробній промисловості виробництво збільшилося на 7,1%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяги продукції в порівнянні із січнем-листопадом 2006р. - збільшилися на 9,8%.

Підприємства легкої промисловості з початку року зменшили виробництво продукції на 3,1%.

Порівняно із січнем-листопадом 2006р. обсяги продукції машинобудування зросли на 20,0%.

У січні-жовтні промисловими підприємствами області реалізовано продукції на суму 6,4 млрд.грн. В обсягах реалізації 81,9% займала продукція переробної промисловості.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Обсяг продукції сільського господарства за січень-жовтень 2007р. в усіх категоріях господарств, за розрахунками, збільшився проти відповідного періоду минулого року на 5,0%. У сільськогосподарських підприємствах він підвищився на 11,4%, у господарствах населення - на 2,0%.

Станом на 1 грудня п.р. озимі на зерно й зелений корм під урожай наступного року господарствами всіх категорій посіяні на площі 264,8 тис.га, що перевищує минулорічний рівень на 33,6%, у т.ч. на зерно - 260,0 тис.га (на 33,8% більше).

За січень-листопад 2007р. в усіх категоріях господарств реалізовано худоби та птиці на забій (у живій вазі) 76,7 тис.т, вироблено 551,1 тис.т молока, 279,1 млн. штук яєць.

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м'яса становила 61,4%, молока - 71,9%, яєць - 82,0%.

У сільськогосподарських підприємствах, порівняно із січнем-листопадом 2006р., відбулося збільшення обсягів виробництва м'яса на 4,5 тис.т (17,9%). Виробництво молока скоротилося на 17,3 тис.т (10,1%), яєць - на 6,1 млн.шт. (10,8%).

Станом на 1 грудня п.р. в сільськогосподарських підприємствах було в наявності кормів усіх видів 283,9 тис.т к.од., що на 3,6% менше ніж торік. У розрахунку на одну умовну голову, у середньому, в області припадало 15,5 ц к.од. проти 14,9 ц к.од. рік тому.

Реалізація сільськогосподарської продукції

Загальний обсяг реалізованої підприємствами власно виробленої аграрної продукції за січень-листопад 2007р., порівняно з відповідним періодом 2006р., збільшився на 45,4%, у тому числі обсяг реалізованої продукції тваринництва збільшився на 29,6%, рослинництва - на 55,9%. Частка продукції рослинництва в загальній вартості реалізованої продукції становила 64,5%, тваринництва - 35,5%.

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували при закупівлі зберігаючі та переробні підприємства, у січні-листопаді п.р. становила 809,2 грн. за т (511,6 грн. торік).

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підприємствами області за січень-листопад 2007р. виконано будівельних робіт на суму 592,5 млн.грн., що на 39,8% більше проти відповідного періоду попереднього року. У листопаді п.р. обсяги виконаних робіт проти листопада 2006р. зросли у 2,6 раза, проти жовтня п.р.- у 2,3 раза.

За січень-листопад п.р. збільшили обсяги робіт будівельники міст Чернігів, Ніжин, Прилуки та 12 районів області.

З початку 2007р. в області здійснювали будівельну діяльність 154 підприємства. Із числа працюючих підприємств - 85 (55,2%) збільшили обсяги будівництва.

ТРАНСПОРТ

Вантажним транспортом області за січень-листопад перевезено 3345,9 тис.т вантажів, вантажооборот виконано в обсязі 839,7 млн.ткм. Ці показники зросли відносно січня-листопада 2006р., відповідно, на 11 та 14%.

Підприємствами автомобільного транспорту, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, перевезено 2370,6 тис.т вантажів, що на 3,2% більше, ніж рік тому. Вантажооборот зріс на 15,2% за рахунок міжміських та міжнародних перевезень і становив 642,9 млн.ткм.

Пасажирським транспортом області області в січні-листопаді перевезено 121,3 млн. пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 1113,9 млн.пас.км, що, відповідно, на 10,6 та 4,7% менше, ніж рік тому.

Пасажирським автотранспортом області, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, перевезено 81,4 млн. пасажирів, пасажирооборот виконано в обсязі 934,1 млн.пас.км.

У порівнянні із січнем-листопадом 2006р. обсяги пасажирських перевезень та пасажирообороту зросли на 4,9 та 2,9% відповідно.

Частка перевезених пасажирів та пасажирообороту, виконаних фізичними особами-підприємцями на власному автотранспорті, становила, відповідно, 36,7 та 42,6% загального обсягу.

Обсяг пасажирських перевезень, виконаний тролейбусним транспортом, скоротився на 31,4%.

Річковим транспортом у січні-листопаді 2007р. здійснювалися перевезення вантажів у внутрішньому та закордонному сполученнях. Питома вага перевезень у закордонному сполученні становила 30,9%..

У порівнянні із січнем-листопадом 2006р. обсяги вантажних перевезень та вантажообороту збільшилися, відповідно, на 36 та 10,3%.

Зв'язок

За січень-жовтень 2007р. підприємствами зв'язку області було надано послуг на 819,8 млн.грн., у тому числі населенню - на 238,6 млн.грн. (29,1% загального обсягу послуг) та на 581,2 млн.грн. (70,9%) - іншим користувачам, що, відповідно, на 6,1%, 4,4% та 6,8% більше, ніж рік тому.

Серед видів зв'язку найбільшим попитом користувався мобільний - 77,6% загального обсягу. Частка телефонного зв'язку становила 14,6%.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні-жовтні 2007р. експорт зовнішньої торгівлі товарами та послугами становив 264,0 млн.дол.США, що на 11,9% більше ніж рік тому, імпорту - 231,9 млн.дол.США (на 10,1% більше). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 62,6 млн.дол. проти 52,7 млн.дол. у січні-жовтні 2006р. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,27 проти 1,25 рік тому.

Зовнішньою торгівлею товарами займалися 350 підприємств та організацій області. Партнерами їх були 92 країни світу (з них 24 країни - члени ЄС).

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ТА
РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень-листопад 2007р. становив 5111,8 млн.грн., що більше обсягу січня-листопада 2006р. на 25,2%.

У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 29,7% обсягу.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень-листопад 2007р. становив 192,5 млн.грн. і проти січня-листопада 2006р. збільшився на 2,9%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень-листопад 2007р. становив 2441,6 млн.грн., що в порівнянних цінах більше обсягу січня-листопада 2006р. на 25,8%.

ЦІНИ І ТАРИФИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) ) у листопаді 2007р. як в Україні, так і в області становив 102,2%; з початку року - 114,2% та 113,2% відповідно.

На споживчому ринку області з початку року продовольчі товари подорожчали на 19,1% , непродовольчі - на 2,8%, ціни (тарифи) на послуги - на 9,6%.

Індекс цін виробників промислової продукції в листопаді 2007р. становив 101,2%, з початку року - 113,7%.

ФІНАНСИ

За даними Головного фінансового управління Чернігівської облдержадміністрації, доходи місцевого бюджету за січень-жовтень 2007р. становили 1785,6 млн.грн., видатки - 1583,0 млн.грн.

Доходна частина бюджету, в основному, сформована за рахунок дотацій із державного бюджету (61,0% загальної суми) та податкових надходжень (31,7%). Значну частину загальної суми доходів становить прибутковий податок із доходів фізичних осіб - 24,8% (442,0 млн.грн.).

У структурі видатків найбільші кошти з бюджету направлені на соціально-культурні заходи - 1301,0 млн.грн. (82,2%), з них на освіту - 516,3 млн.грн., соціальний захист населення - 360,3 млн.грн., охорону здоров'я - 339,8 млн.грн., культуру та мистецтво - 62,5 млн.грн. На державне управління було витрачено 83,1 млн.грн. (5,2% загальної суми видатків).

Фінансовий результат підприємств від звичайної діяльності до оподаткування (крім підприємств сільського господарства, малого бізнесу та бюджетних установ) за січень-жовтень 2007р. був прибутковим і становив 104,5 млн.грн. У порівнянні з відповідним періодом 2006р. цей показник збільшився у 2,6 раза.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 66,7%, отримано 275,5 млн.грн. прибутку, що на 32,8% більше, ніж за січень-жовтень 2006р. Основна його частина сформована в промисловості (54,1%).

Збитково працювали 33,3% підприємств, що на 1,2 в.п. менше, ніж за аналогічний період минулого року. Цими підприємствами отримано 171,0 млн.грн. збитків, що на 2,3% більше, ніж за січень-жовтень 2006р.

Банківська діяльність

За даними Управління Національного банку України в Чернігівській області, загальна заборгованість за кредитами, наданими банками області (з нарахованими відсотками) на 1 листопада 2007р. становила 3258,0 млн.грн., з початку року вона зросла на 1049,9 млн.грн. (47,5%).

Банківські установи області проводять роботу із залучення вкладів населення на депозитні рахунки. За січень-жовтень 2007р. вклади населення зросли на 475,2 млн.грн., або на 35,0%. На 1 листопада 2007р. їх залишки в банківській системі становили 1834,1 млн.грн. (з нарахованими відсотками). Залишки вкладів у національній валюті становили 70,9% загальної суми, з початку року їх частка зросла на 0,3 в.п.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні-жовтні 2007р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника становила 985 грн., що у 2,1 раза більше рівня мінімальної заробітної плати (460 грн.), в 1,7 раза - законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб (568 грн.) та на 27,9% - показника відповідного періоду минулого року.

При збільшенні споживчих цін в області в жовтні 2007р. на 2,9%, реальна заробітна плата найманих працівників, порівняно з вереснем 2007р., зросла на 0,6%, а відносно жовтня 2006р. - на 18,9%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 листопада 2007р. становила 7,2 млн.грн.

На 1 листопада 2007р. кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, становила 1,6 тис. осіб (0,6% загальної кількості), з яких кожен другий був зайнятий на підприємствах сільського господарства та мисливства та кожний третій - у промисловості.

Упродовж січня-жовтня 2007р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії звернулися 68,6 тис. сімей. Призначені субсидії 65,3 тис. сімей (за січень-жовтень 2006р. - 20,4 тис. сімей).

Загальна сума призначених субсидій становила 4173,9 тис.грн., у січні-жовтні 2006р. цей показник становив 732,4 тис.грн.

Середній розмір субсидії, призначеної одній сім'ї в жовтні 2007р., становив 69 грн. (рік тому - 67 грн.).

Крім того, населенню області надавалася допомога на придбання твердого палива та скрапленого газу.

За січень-жовтень 2007р. за допомогою на відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива готівкою звернулися 21,4 тис. сімей (за січень-жовтень 2006р. - 13,8 тис. сімей). Призначені субсидії 18,7 тис. сімей на суму 6544,5 тис.грн. (у січні-жовтні 2006р. - 9,0 тис. сімей на 1908,6 тис.грн.). Упродовж січня-жовтня 2007р. отримали цей вид допомоги 17,9 тис. сімей у сумі 6365,9 тис.грн. (за січень-жовтень 2006р. - 10,6 тис. сімей у сумі 2405,2 тис.грн.), середній розмір її склав 356 грн. (у січні-жовтні 2006р. - 227грн.).

На 10 листопада 2007р. населенню області нараховано за житлово-комунальні послуги 295,8 млн.грн., сплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, - 298,1 млн.грн. (100,8% нарахованої суми). Заборгованість населення станом на 10 листопада 2007р. становила 70,1 млн.грн. (рік тому - 64,2 млн.грн.). Середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 2,4 місяця.

РИНОК ПРАЦІ

За даними державної служби зайнятості, у січні-листопаді 2007р. її послугами скористалися 68,3 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 8,3% менше, ніж у січні-листопаді 2006р. Станом на 1 грудня 2007р. на обліку в центрах зайнятості перебувало 19,9 тис. незайнятих громадян, з них більше половини складали жінки, майже третину - молодь у віці до 35 років. Серед зазначеної категорії 95,6% мали офіційний статус безробітних, з яких 70,9% отримували допомогу з безробіття. Кількість зареєстрованих безробітних за листопад збільшилася на 5,7% та становила 19 тис. осіб.

За сприяння державної служби зайнятості в листопаді 2007р. було працевлаштовано 1,8 тис. осіб, що менше на 48,7%, ніж у жовтні 2007р., та на 28,6%, ніж рік тому.

Середній розмір допомоги з безробіття в листопаді 2007р., порівняно з листопадом 2006р., зріс на 34,3% та становив 312,40 грн., тобто 67,9% законодавчо встановленого мінімального рівня заробітної плати (з 1 жовтня 2007р. - 460 грн.).

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

На 1 листопада 2007р. в області, за оцінкою, проживало 1139,3 тис. осіб. Упродовж січня-жовтня п.р. чисельність наявного населення зменшилася на 12631 особу, або на 13,1 осіб у розрахунку на 1000 населення.

Скорочення чисельності населення відбулося переважно за рахунок природного спаду (12176 осіб, або 96,4% загального). За рахунок міграції кількість жителів області скоротилася ще на 455 осіб, або на 3,6%.

Природний рух населення в січні-жовтні 2007р. характеризувався зростанням народжуваності й збереженням стабільно високого рівня смертності.

Упродовж січня-жовтня п.р. народилося більше на 239 дітей (3,1%) та померло менше на 259 осіб (1,3%), ніж рік тому. Рівень народжуваності зріс з 8,0‰ до 8,4‰. Показник смертності, як і рік тому, склав 21,1‰.

У січні-жовтні 2007р. зареєстровано на 8,6% більше шлюбів, ніж рік тому (7107 проти 6542). Кількість розлучень у порівнянні з відповідним періодом минулого року також збільшилася з 3276 до 3342.

ОСВІТА

На початок 2007/08 навчального року в області діяли (без урахування філій та відділень закладів інших регіонів) 17 вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та 5 ВНЗ ІІІ-ІV рівнів.

На початковий цикл навчання (перші курси) до вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів у 2007р. зараховано 3,6 тис. студентів, що на 0,8% більше, ніж у 2006р. Прийом у вузи ІІІ-ІV рівнів акредитації склав 6,1 тис. осіб і зменшився на 14,4%. Крім того, 4,7 тис. осіб у ВНЗ усіх рівнів акредитації продовжили навчання на завершальному циклі навчання.

ПРАВОПОРУШЕННЯ

За січень-листопад 2007р. органами внутрішніх справ області зареєстровано 6850 злочинів (на 6,4% менше, ніж рік тому), з них 2725 (39,8%) - тяжкі та особливо тяжкі. У загальній кількості злочинів 85,6% (5862) становлять злочини загальнокримінальної спрямованості. За видами злочинів найбільша частка (37,6%) - це злочини проти власності. Потерпіли від злочинів 3632 особи, з них 308 - загинули. Серед потерпілих 27,6% жінок, 10,0% пенсіонерів, 4,6% неповнолітніх, 0,4% іноземців.

Серед зареєстрованих упродовж січня-листопада 2007р. злочинів: 23 згвалтування та спроби згвалтування, 77 умисних убивств та замахів на вбивство, 110 розбійних нападів, 137 умисних тяжких тілесних ушкоджень, 370 випадків грабежу, 1031 злочин у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Кількість проявів групової злочинності загальної спрямованості зменшилася на 18,9% й становила 613 злочинів (з числа тих, що знаходились у провадженні). Виявлено 10 організованих груп та злочинних організацій у складі 36 осіб, що скоїли 135 злочинів, з яких 80,0% - загальнокримінальної спрямованості, 86,7% - тяжкі та особливо тяжкі.

Неповнолітніми або за їх участю скоєно 297 злочинів, що на 13,4% більше, ніж рік тому.

Упродовж січня-листопада 2007р. було виявлено 4121 особа з числа тих, які підозрювались у скоєнні злочинів, з них у відношенні 3895 осіб (94,5%) кримінальні справи направлені до суду.

 | Новини | Респондентам | Для громадськості | Для ЗМІ  | Статистична інформація | Публікації | Експрес - випуски  | Анкетні опитування | Населення України | Соціально-економічне становище Чернігівської області | Соціально-економічне становище міста Чернігів | Про Головне управління | Діяльність | Документи | Метаописи держстатспостережень | Методологія та класифікації | Електронна звітність | Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України | Корисна інформація | Здійснення реформ в Україні | Конкурс на заміщення вакантних посад | Поштова скринька |