Головне управління статистики у Чернігівській області

Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Чернігівській області

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВЩИНИ
за січень-жовтень 2007 року

Повідомлення Головного управління статистики
у Чернігівській області

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Виробництво промислової продукції в січні-жовтні 2007р. проти відповідного періоду 2006р. збільшилося на 6,6%.

Приросту виробництва проти січня-жовтня минулого року досягнуто в більшості основних видів діяльності переробної промисловості, за винятком легкої промисловості, оброблення деревини та виробництва виробів із деревини, целюлозно-паперового виробництва та хімічної промисловості. Зросли обсяги продукції у виробництві та розподіленні електроенергії, зменшилися - у добувній промисловості.

Краще, ніж рік тому, працювали підприємства міст Чернігів, Ніжин, Прилуки та 13 районів області. Значний приріст одержано в Бахмацькому, Ічнянському, Козелецькому, Менському Ніжинському та Прилуцькому районах.

У добувній промисловості з початку року обсяги продукції знизилися на 1,3%.

У переробній промисловості виробництво збільшилося на 7,1%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяги продукції зросли на 11,2%.

Підприємства легкої промисловості зменшили обсяги продукції на 3,4%.

В обробленні деревини та виробництві виробів із деревини обсяги продукції зменшилися на 1,4%, а на підприємствах целюлозно-паперового виробництва та видавничої діяльності - на 2,7%.

У хімічній промисловості виробництво зменшилося на 4%, у тому числі в хімічному виробництві - на 4,4%. У виробництві гумових та пластмасових виробів приріст становив 5,4%.

На підприємствах із виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції обсяги продукції збільшилися на 18,7%, у металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів- на 44,2%, а в машинобудуванні - на 17,2%.

У виробництві та розподіленні електроенергії обсяги продукції збільшилися на 23,3%.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Обсяг продукції сільського господарства за січень-жовтень 2007р. в усіх категоріях господарств, за розрахунками, збільшився проти відповідного періоду минулого року на 5,6%. У сільськогосподарських підприємствах він підвищився на 11,8%, у господарствах населення - на 2,7%.

Виробництво продукції рослинництва проти січня-жовтня 2006р. зросло на 11,5%, у т.ч. в аграрних підприємствах - на 20,9%, у господарствах населення - на 7,1%.

Станом на 1 листопада 2007р. усіма категоріями господарств зібрано 1548,6 тис.т (у початково-оприбуткованій вазі) зернових та зернобобових культур (включаючи кукурудзу), що на 34,4% більше, ніж на відповідну дату 2006р., у т.ч. аграрними підприємствами - 1345,4 тис.т на 42,6% більше, ніж торік), або 86,9% від загального обсягу виробництва, господарствами населення - 203,2 тис.т (на 2,5% менше). У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 28,8 ц зерна проти 23,1 ц торік, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах - 29,0 ц проти 22,2 ц, у господарствах населення - 27,4 ц проти 27,7 ц з га.

Виробництво зернових та зернобобових культур (включаючи кукурудзу) збільшено в 17 районах; з них найсуттєвіше - в господарствах Срібнянського (на 86,2%), Варвинського (на 71,5%), Ічнянського (на 70,2%) та Бобровицького (на 69,7%) районів.

За січень-жовтень 2007р. в усіх категоріях господарств області реалізовано на забій (у живій вазі) худоби та птиці 67,3 тис.т., вироблено 505,5 тис.т молока, 264,7 млн.шт. яєць.

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м'яса становила 60,8%, молока - 71,0%, яєць - 83,1%.

Загальний обсяг реалізованої підприємствами власно виробленої аграрної продукції за січень-жовтень 2007р., порівняно з відповідним періодом 2006р., збільшився на 45,5%, у тому числі обсяг реалізованої продукції тваринництва збільшився на 26,4%, рослинництва - на 58,7%. Частка продукції рослинництва в загальній вартості реалізованої продукції становила 64,5%, тваринництва - 35,5%.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За січень-вересень 2007р. в області підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1798,7 млн.грн. капітальних інвестицій, з яких інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення) становили 1357,1 млн.грн. (75,5%). На поліпшення об'єктів (капітальний ремонт, модифікацію, модернізацію) використано 389 млн.грн.(21,6% капітальних інвестицій області), на формування основного стада - 24,1 млн.грн. (1,3%). На придбання та створення інших необоротних матеріальних активів спрямовано 14,5 млн.грн., нематеріальних активів - 14 млн.грн. (0,8% по кожному).

Обсяги інвестицій в основний капітал (капітальні вкладення) у порівнянні із січнем-вереснем 2006р. збільшилися на 38,3%. Зростання обсягів інвестицій зафіксовано в містах Чернігів і Ніжин та 15 районах області. Значно збільшилися обсяги освоєних інвестицій у Срібнянському, Менському, Городнянському, Ніжинському, Борзнянському та Корюківському районах.

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підприємствами області за січень-жовтень 2007р. виконано будівельних робіт на суму 460,8 млн.грн., що на 23,7% більше проти відповідного періоду попереднього року.

Серед підприємств різних видів будівельної діяльності на 63,4% зросли обсяги робіт із підготовки будівельних ділянок. На 23,8% збільшили обсяги будівництва підприємства, що займаються будівництвом будівель і споруд. Але за іншими видами діяльності спостерігалося зменшення обсягів будівництва: з установлення інженерного устатковання - на 2,1%, із завершення будівництва - на 33,5%.

В обсязі виконаних будівельних робіт за січень-жовтень 2007р. на капітальний та поточний ремонти припадало 27,3% (125,9 млн.грн.) та 2,8% (13,0 млн.грн.) відповідно. У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяги робіт із капітального ремонту збільшились на 9,5%, з поточного ремонту- на 18,2%.

За січень-жовтень п.р. збільшили обсяги робіт будівельники міст Чернігів, Ніжин, Прилуки та 10 районів області. Перевищення рівня темпу росту обсягів будівельних робіт порівняно із січнем-жовтнем 2006р. зумовлено активізацією робіт із будівництва житла, роботами з розвідувального буріння нафтових і газових свердловин, а також із капітальним ремонтом та реконструкцією доріг.

З початку 2007р. в області здійснювали будівельну діяльність 153 підприємства (84,5% загальної кількості). Із числа працюючих - 84 підприємства (54,9%) збільшили обсяги будівництва.

ТРАНСПОРТ

За січень-жовтень транспортним комплексом області перевезено 3023,7 тис.т вантажів, вантажооборот виконано в обсязі 769,5 млн.ткм. Ці показники зросли відносно січня-жовтня 2006р., відповідно, на 13,6 та 17,6%.

Підприємствами автомобільного транспорту, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, перевезено 2143,5 тис.т вантажів, що на 4,1% більше, ніж рік тому. Вантажооборот зріс на 17,8% за рахунок міжміських та міжнародних перевезень і становив 588,5 млн.ткм.

Пасажирським автотранспортом області, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, перевезено 74,2 млн. пасажирів, пасажирооборот виконано в обсязі 851,8 млн.пас.км.

У порівнянні із січнем-жовтнем 2006р. обсяги пасажирських перевезень та пасажирообороту зросли на 5,4 та 2,9% відповідно.

Річковим транспортом у січні-жовтні 2007р. здійснювалися перевезення вантажів у внутрішньому та закордонному сполученнях. Питома вага перевезень у закордонному сполученні становила 31,7%.

У порівнянні із січнем-жовтнем 2006р. обсяги вантажних перевезень та вантажообороту збільшилися, відповідно, на 46,1% та 16,7%.

Підприємствами, що здійснюють переробку вантажів, оброблено 1094 судна і перероблено 724,7 тис.т вантажів, що, відповідно, на 25,2% більше та на 10,5% менше, ніж рік тому.

Послугами річкового транспорту з початку року скористалося на 4,5% пасажирів більше, ніж за відповідний період 2006р., пасажирооборот зріс на 4,3%.

ЗВ'ЯЗОК

За січень-вересень 2007р. підприємствами зв'язку області було надано послуг на 730,7 млн.грн., у тому числі населенню - на 213,1 млн.грн. (29,2% загального обсягу послуг) та на 517,6 млн.грн. (70,8%) - іншим користувачам, що, відповідно, на 7,1, 4,8 та 8,1% більше, ніж рік тому.

Серед видів зв'язку найбільшим попитом користувався мобільний - 77,5% загального обсягу. Частка телефонного зв'язку становила 14,7%.

Про попит на окремі види зв'язку свідчать темпи зростання їх доходів: на комп'ютерний - в 1,6 раза, передачу й прийом телевізійних та радіопрограм, радіозв'язок - на 17,9%, мобільний - на 8,6%.

Високі темпи зростання доходів від надання послуг із проводового мовлення (в 1,6 раза) досягнуто за рахунок підвищення тарифів. Зменшився попит на всі види телефонного зв'язку: сільський - на 17,5%, міжміський - на 6,6% та міський - на 0,1%.

Кількість абонентів мобільного (стільникового) зв'язку постійно зростає. З початку року цей показник зріс на 36,8 тис. і на 1 жовтня п.р. становив майже 1128 тис., з них 348,7 тис. - домашні.

Станом на 1 жовтня 2007р. мережею Інтернет користувалося 15,4 тис. абонентів, з них 11,2 тис. - домашні, рік тому, ці показники становили 10 тис. та 7,2 тис. відповідно.

Загальна кількість абонентів кабельного телебачення становила 62,3 тис., що на 4,5 тис. більше, ніж на 1 жовтня 2006р.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні-вересні 2007р. експорт зовнішньої торгівлі товарами та послугами становив 264,0 млн.дол.США, що на 12,4% більше минулорічного показника, імпорт- 212,2 млн.дол.США (на 6,2% більше).

Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу дорівнювало 51,8 млн.дол. (у січні-вересні 2006р. - 34,9 млн.дол.).

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами в січні-вересні 2007р. становив 260,6 млн.дол.США, що на 12,3% більше, ніж рік тому, імпорту - 201,1 млн.дол.США (на 6,1% більше). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 59,5 млн.дол. проти 42,5 млн.дол. у січні-вересні 2006р. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,30 проти 1,22 рік тому.

Зовнішньою торгівлею товарами займалися 340 підприємств та організацій області. Партнерами їх були 91 країна світу (з них 24 країни - члени ЄС). Активно працювали в цій галузі підприємства міст Чернігів, Прилуки та Корюківського району. Обсяги експорту їх товарів становили 229,1 млн.дол. (87,9% експорту області), імпорту - 181,5 млн.дол. (90,3% імпорту області).

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі послугами за січень-вересень 2007р. становив 3,4 млн.дол.США, що на 26,5% більше, ніж рік тому, імпорту - 11,1 млн.дол.США (на 7,8% більше). Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі послугами дорівнювало 7,7 млн.дол. (у січні-вересні 2006р. - 7,6 млн.дол.).

У зовнішній торгівлі послугами приймали участь 76 підприємств та організацій області. Їх партнери були з 72 країн світу (з них 26 країн - члени ЄС).

У січні-вересні 2007р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 11,8 млн.дол.США прямих інвестицій.

Основними формами залучення капіталу були грошові внески, які становили 9,9 млн.дол. (84,6% вкладеного обсягу) та внески у вигляді рухомого й нерухомого майна - 1,8 млн.дол. (15,4%).

Водночас за цей період відбулося вилучення прямих іноземних інвестицій на 16,8 млн.дол.США.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій на 1 жовтня 2007р. становив 77,1 млн.дол.США, або 67 доларів на одного мешканця області.

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ТА
РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень-жовтень 2007р. становив 4585,6 млн.грн., що більше обсягу січня-жовтня 2006р. на 22,6%.

У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 29,4 % обсягу.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень-жовтень 2007р. становив 173,2 млн.грн. і проти січня-жовтня 2006р. збільшився на 2,7%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень-жовтень 2007р. становив 2209,5 млн.грн., що в порівнянних цінах більше обсягу січня-жовтня 2006р. на 21,8%.

ЦІНИ І ТАРИФИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) в області за січень-жовтень 2007р. становив 110,7%.

З початку року продовольчі товари подорожчали на 15,9%, непродовольчі - на 1,3%, ціни (тарифи) на послуги - на 8,5%.

Серед продуктів харчування в січні-жовтні п.р. найбільше подорожчали: птиця (на 7,8%); свинина, хліб та хлібопродукти, яловичина (на 12,6-17,1%); сало, маргарин, молочні суміші для дитячого харчування, сири (на 21,1-27,9%); фрукти, молоко, борошно, масло вершкове (на 32,3-35,7%); яйця (на 46,5%), олія (у 1,7 раза), капуста (у 2 рази). У той же час подешевшали: картопля (на 10,3%), цукор (на 5,1%).

Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому зросла на 1,6%.

У сфері охорони здоров'я ціни зросли на 13,9%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 7,0% зумовлено, в основному, подорожчанням проїзду в таксі (на 13,7%), у пасажирському залізничному транспорті (на 15,8%), та зростанням цін на бензин (на 18,8%).

Послуги зв'язку подешевшали на 2,4%, зокрема, послуги мобільного зв'язку - на 6,2%.

Індекс цін виробників промислової продукції в жовтні 2007р. становив 101,5%, з початку року - 112,4%.

ФІНАНСИ

За даними Головного фінансового управління Чернігівської облдержадміністрації, доходи місцевого бюджету за січень-вересень 2007р. становили 1568,7 млн.грн., видатки - 1393,5 млн.грн.

Доходна частина бюджету, в основному, сформована за рахунок дотацій із державного бюджету (60,6% загальної суми) та податкових надходжень (32,0%). Значну частину загальної суми доходів становить прибутковий податок із доходів фізичних осіб - 24,9% (390,6 млн.грн.).

Фінансовий результат підприємств від звичайної діяльності до оподаткування (крім підприємств сільського господарства, малого бізнесу та бюджетних установ) за січень-вересень 2007р. був прибутковим і становив 87,9 млн.грн. У порівнянні з відповідним періодом 2006р. цей показник збільшився у 2,6 раза.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 65,6%, отримано 250,6 млн.грн. прибутку, що на 28,7% більше, ніж за січень-вересень 2006р. Основна його частина сформована в промисловості (54,1%).

Збитково працювали 34,4% підприємств, що на 0,1 в.п. менше, ніж за аналогічний період минулого року. Цими підприємствами отримано 162,7 млн.грн. збитків, що на 1,0% більше, ніж за січень-вересень 2006р. Найбільші суми збитків спостерігалися в промисловості (90,9 млн.грн.), на підприємствах торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (47,4 млн.грн.).

Загальні обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості станом на 1 жовтня 2007р. досягли, відповідно, 2509,1 млн.грн. та 3193,5 млн.грн. З початку року дебіторська заборгованість зросла на 24,4%, кредиторська - на 19,2%.

Частка довгострокової дебіторської та кредиторської заборгованості в загальних обсягах становила, відповідно, 1,3% та 10,8%.

Поточна дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 1 жовтня 2007р. досягла, відповідно, 2476,4 млн.грн. та 2849,0 млн.грн., або 98,7% та 89,2% у загальних обсягах заборгованості.

З початку року дебіторська заборгованість збільшилася на 25,5% (503,6 млн.грн.), кредиторська - на 20,7% (487,9 млн.грн.).

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Номінальні доходи населення області за січень-червень 2007р., порівняно з відповідним періодом 2006р., збільшилися на 20,8%. Наявний доход, який може бути використаний населенням на придбання товарів і послуг, збільшився на 19,0%, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактора, - лише на 7,4%.

У розрахунку на одну особу наявний доход становив 3525,6 грн. Це більше на 20,3%, ніж у січні-червні 2006р. У середньому за місяць ця сума склала 587,6 грн., що ледь перевищує розмір законодавчо встановленого з 1 квітня 2007р. прожиткового мінімуму (525 грн.).

Із загального обсягу доходів витрачено на придбання товарів та послуг за січень-червень 2007р. на 25,6% більше, ніж за відповідний період 2006р. Приріст заощаджень становив 829 млн.грн. (у січні-червні 2006р. - 866 млн.грн.)

У січні-вересні 2007р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника становила 970,51 грн., що у 2,2 раза перевищило рівень мінімальної заробітної плати (440 грн.), в 1,7 раза - законодавчо встановлений прожитковий мінімум для працездатних осіб (561 грн.) та на 27% - показник відповідного періоду минулого року.

Кількість найманих працівників на підприємствах, в установах та організаціях зменшилася, порівняно із січнем-вереснем 2006р., на 8,1 тис. осіб (3%) та становила 264,2 тис. осіб. Кожним працівником, у середньому, відпрацьовано 1214 годин, що становить 82,3% табельного фонду робочого часу (рік тому - 1206 годин та 81,8% відповідно).

При збільшенні споживчих цін в області у вересні 2007р. на 2,4% реальна заробітна плата найманих працівників, порівняно із серпнем 2007р., зменшилася на 3,9%, а відносно вересня 2006р. зросла на 15,4%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж вересня 2007р. зменшилася на 0,4 млн.грн. (на 5,7%) і на 1 жовтня 2007р. становила 7,4 млн.грн. Ситуація в розподілі загальної суми боргу за видами економічної діяльності та територіями практично не змінилася. Основна частка заборгованої заробітної плати не виплачена підприємствами промисловості (52,1%), сільського господарства та мисливства (24,3%). При цьому майже половину всього боргу (49,2%) створено на підприємствах м.Чернігова (16,9%), Бахмацького (9,5%), Прилуцького (13,9%) та Щорського (8,9%) районів.

РИНОК ПРАЦІ

За даними державної служби зайнятості, у січні-жовтні 2007р. її послугами скористалися 63,8 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 7,7% менше, ніж у січні-жовтні 2006р. Станом на 1 листопада 2007р. на обліку в центрах зайнятості перебувало 18,6 тис. незайнятих громадян, з них більше половини складали жінки, майже третину - молодь у віці до 35 років. Серед зазначеної категорії 96,6% мали офіційний статус безробітних, з яких 72,9% отримували допомогу з безробіття. Кількість зареєстрованих безробітних за жовтень зменшилася на 6,3% та становила 18 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований відносно середньорічної кількості постійного населення працездатного віку, за жовтень у цілому в області зменшився та на 1 листопада 2007р. становив 2,7%.

Спостерігалася значна диференціація цього показника за районами, де він коливався від 1,3% в м.Чернігові до 7,8% в Городнянському районі.

За повідомленнями підприємств, установ та організацій, кількість вільних робочих місць та вакантних посад упродовж жовтня збільшилася на 2,3% та на 1 листопада 2007р. становила 5,9 тис., що на 6,6% більше, ніж рік тому.

За сприяння державної служби зайнятості в жовтні 2007р. було працевлаштовано 3,4 тис. осіб, що більше на 14,6%, ніж у вересні 2007р., але на 12,4% менше, ніж рік тому.

Серед працевлаштованих 41,3% становили жінки, більше третини (38,2%) були у віці до 35 років та кожний одинадцятий потребував особливого соціального захисту. Слід зазначити, що з причини самостійного працевлаштування впродовж жовтня було знято з обліку 1,6 тис. осіб.

З Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття впродовж жовтня на допомогу у зв'язку з безробіттям в області було витрачено 5,8 млн.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця, становила 19,1 тис. Середній розмір допомоги в жовтні 2007р., порівняно з жовтнем 2006р., зріс на 31,5% та становив 302,99 грн., тобто 65,9% законодавчо встановленого мінімального рівня заробітної плати (з 1 жовтня 2007р. - 460 грн.).

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

На 1 жовтня 2007р. в області, за оцінкою, проживало 1141,4 тис. осіб. Упродовж січня-вересня п.р. чисельність наявного населення зменшилася на 10578 осіб, або на 12,3 осіб у розрахунку на 1000 населення.

Загальне скорочення населення відбулося виключно за рахунок природного скорочення (10915 осіб), у той час як міграційний приріст населення становив 337 осіб.

Порівняно із січнем-вереснем минулого року, природне скорочення зменшилося на 442 особи, або на 3,9%, і спостерігалося в усіх районах області. Така динаміка є наслідком збільшення кількості народжених та зменшення кількості померлих. Інтенсивність природного скорочення також зменшилася (з 13,0‰ до 12,7‰). Рівень цього показника найвищий у Ріпкинському районі (23,1‰), а найнижчий - у містах Чернігів та Ніжин (по 4,3 ‰).

Упродовж січня-вересня п.р. народилося більше на 200 дітей (2,9%) та померло менше на 242 особи (1,3%), ніж рік тому.

У порівнянні із січнем-вереснем 2006р. показник народжуваності збільшився в 16 районах і містах Чернігів та Ніжин.

Показник смертності, як і рік тому, склав (21,0‰). У порівнянні із січнем-вереснем 2006р. в міських поселеннях цей показник зріс з 15,0‰ до 15,2‰, а в сільській місцевості зменшився з 30,2‰ до 30,1‰.

ОСВІТА

Першого вересня в закладах освіти розпочався новий 2007/08 навчальний рік. За парти 729 денних загальноосвітніх шкіл у цей день сіли 112,9 тис. учнів. Крім того, очною та заочною формами навчання охоплено 1,0 тис. осіб працюючої молоді в 6 вечірніх школах та в класах, що організовані при 26 денних загальноосвітніх школах.

Триває процес реформування загальноосвітньої школи. Продовжують працювати 25 гімназій, 9 ліцеїв та колегіум. Навчальну програму гімназії, ліцею та колегіуму освоюють, відповідно, 9,0, 1,7 і 0,2 тис. учнів. У 44 навчально-виховних комплексах навчаються 3,1 тис. учнів.

Навчальний процес у денних загальноосвітніх закладах забезпечують 14,9 тис. вчителів. Кількість учителів порівняно з минулим роком зменшилася на 2,6%. Працюючу молодь навчають 208 учителів, з них 61 - у вечірніх закладах має основну роботу.

У 2007р. атестат про повну загальну середню освіту отримали 11,5 тис. випускників денних середніх закладів освіти. Золоту медаль вручено 643 особам, срібну - 242. Крім того, 270 осіб у денних загальноосвітніх закладах склали іспити екстерном. Вечірні школи та класи з атестатом про повну загальну середню освіту закінчив 381 випускник та 14 екстернів.

ПРАВОПОРУШЕННЯ

За січень-жовтень 2007р. органами внутрішніх справ області зареєстровано 6375 злочинів (на 6,2% менше, ніж рік тому), з них 2521 (39,5%) - тяжкі та особливо тяжкі. У загальній кількості злочинів 85,2% (5430) становлять злочини загальнокримінальної спрямованості. За видами злочинів найбільша частка (37,4%) - це злочини проти власності, 15,2% - злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення, 8,5% - злочини проти життя й здоров'я особи, 7,8% - злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Потерпіли від злочинів 3342 особи, з них 275 - загинули. Серед потерпілих 27,4% жінок, 9,6% пенсіонерів, 4,6% неповнолітніх, 0,4% іноземців.

Серед зареєстрованих упродовж січня-жовтня 2007р. злочинів: 20 згвалтувань та спроб згвалтування, 62 умисні убивства та замахи на вбивство, 94 розбійні напади, 115 умисних тяжких тілесних ушкоджень, 354 випадки грабежу, 970 злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

 | Новини | Респондентам | Для громадськості | Для ЗМІ  | Статистична інформація | Публікації | Експрес - випуски  | Анкетні опитування | Населення України | Соціально-економічне становище Чернігівської області | Соціально-економічне становище міста Чернігів | Про Головне управління | Діяльність | Документи | Метаописи держстатспостережень | Методологія та класифікації | Електронна звітність | Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України | Корисна інформація | Здійснення реформ в Україні | Конкурс на заміщення вакантних посад | Поштова скринька |