Головне управління статистики у Чернігівській області

Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Чернігівській області

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВЩИНИ
за січень-серпень 2007 року

Повідомлення Головного управління статистики
у Чернігівській області

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Виробництво промислової продукції в серпні 2007р. проти серпня 2006р. збільшилося на 3,7%, а за січень-серпень п.р. проти відповідного періоду торік - на 7,1%.

Приросту виробництва проти січня-серпня минулого року досягнуто в більшості основних видів діяльності переробної промисловості, за винятком легкої промисловості, оброблення деревини та виробництва виробів із деревини, целюлозно-паперового виробництва, а також виробництва та розподілення електроенергії.

У добувній промисловості обсяги продукції з початку року зменшилися на 0,9%.

У переробній промисловості виробництво з початку року збільшилося на 7,7%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяги продукції у порівнянні із січнем-серпнем 2006р. збільшилися на 12%.

Підприємства легкої промисловості з початку року зменшили виробництво продукції на 0,8%.

У січні-липні промисловими підприємствами області реалізовано продукції на суму 4,2 млрд.грн. В обсягах реалізації 80,7% займала продукція переробної промисловості.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Обсяг продукції сільського господарства за січень-серпень 2007р. в усіх категоріях господарств, за розрахунками, збільшився проти відповідного періоду минулого року на 6,1%. У сільськогосподарських підприємствах він підвищився на 16,5%, у господарствах населення - на 1,5%.

Станом на 31 серпня п.р. всіма категоріями господарств зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) зібрані та обмолочені на площі 408,5 тис.га (93,1% посівних площ). У цілому намолочено 948,2 тис.т зерна (у початково-оприбуткованій вазі), що на 24,5% більше, ніж рік тому, у тому числі сільськогосподарськими підприємствами - 793,5 тис.т (на 30,4% більше), господарствами населення - 154,7 тис.т (на 1,1% більше).

Середня врожайність зернових культур становила 23,2 ц з 1 га зібраної площі (на 1,1 ц вища, ніж рік тому), у тому числі у сільськогосподарських підприємствах - 23,1 ц (на 1,5 ц вища), господарствах населення - 24,0 ц (на 0,4 ц нижча).

Станом на 31 серпня п.р. проти початку вересня 2006р. площі, на яких викопано картоплю (55,5 тис.га), менші на 16,4%. Валовий збір картоплі (1011,2 тис.т) збільшився на 2,1% при підвищенні її урожайності з 149 ц до 182 ц з га.

За січень-серпень 2007р. в усіх категоріях господарств реалізовано худоби та птиці на забій (у живій вазі) 46,7 тис.т, вироблено 411,6 тис.т молока, 224,5 млн.шт. яєць.

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м'яса становила 54,8%, молока - 70,1%, яєць - 83,7%.

Загальний обсяг реалізованої підприємствами власно виробленої аграрної продукції за січень-серпень 2007р., порівняно з відповідним періодом 2006р., збільшився на 35,8%, у тому числі обсяг реалізованої продукції тваринництва збільшився на 21,8%, рослинництва - на 47,6%. Частка продукції рослинництва в загальній вартості реалізованої продукції становила 59,1%, тваринництва - 40,9%.

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Будівельними підприємствами за січень-серпень 2007р. виконано будівельних робіт на суму 275,2 млн.грн., що більше, ніж у січні-серпні 2006р. на 6%. У серпні п.р. обсяги виконаних робіт проти серпня 2006р. зменшилися на 15,2%, але проти липня п.р. зросли на 28,7%.

З початку 2007р. в області здійснювали будівельну діяльність 132 підприємства (72,9% загальної кількості). Із числа працюючих 72 підприємства (54,5%) збільшили обсяги будівництва.

ТРАНСПОРТ

За січень-серпень транспортним комплексом області перевезено 2225,8 тис.т вантажів, вантажооборот виконано в обсязі 609,7 млн.ткм. Ці показники зросли відносно січня-серпня 2006р., відповідно, на 16,5 та 22,6%.

Підприємствами автомобільного транспорту, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, перевезено 1625,7 тис.т вантажів, що на 4% більше, ніж рік тому. Вантажооборот зріс на 18,8% за рахунок міжміських та міжнародних перевезень і становив 466,6 млн.ткм.

Пасажирським автотранспортом області, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, перевезено 59,2 млн. паса-жирів, пасажирооборот виконано в обсязі 681 млн.пас.км.

У порівнянні із січнем-серпнем 2006р. обсяги пасажирських перевезень та пасажирообороту зросли на 5,5 та 2,7% відповідно.

Послугами автотранспортних підприємств у січні-серпні скористалися 37,6 млн. пасажирів, пасажирооборот становив 392,7 млн.пас.км. Це, відповідно, на 6,1 та 1,1% більше, ніж за цей період минулого року.

Частка перевезених пасажирів та пасажирообороту, виконаних фізичними особами-підприємцями на власному автотранспорті, становила, відповідно, 36,5 та 42,3% загального обсягу.

ЗВ'ЯЗОК

За січень-липень підприємствами зв'язку області було надано послуг на 551,2 млн.грн., у тому числі населенню - на 162,2 млн.грн. (29,4% загального обсягу послуг) та 389 млн.грн. (70,6%) - іншим користувачам, що, відповідно, на 8,9, 6,5 та 10% більше, ніж рік тому.

Серед видів зв'язку найбільшим попитом користувався мобільний - 77% загального обсягу. Частка телефонного зв'язку становила 15,1%.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні-липні 2007р. обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами становив 195,6 млн.дол.США, що на 18,7% більше, ніж рік тому, імпорту - 154,5 млн.дол.США (на 5,6% більше). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 41,1 млн.дол. проти 18,5 млн.дол. у січні-липні 2006р.

Зовнішньою торгівлею товарами займалися 304 підприємства та організації області. Партнерами їх були 88 країн світу (з них 24 країни - члени ЄС).

До країн ЄС експортовано 20,4% товарів, що в 3,3 раза менше, ніж до країн СНД, але в 1,5 раза більше, ніж до решти країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн СНД зріс на 28,3%.

Обсяг імпорту товарів із країн СНД зменшився на 10%.

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ТА
РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень-серпень 2007р. становив 3409,0 млн.грн., що більше обсягу січня-серпня 2006р. на 23,3%.

У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 29,5% обсягу.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень-серпень 2007р. становив 135,8 млн.грн. і проти січня-серпня 2006р. збільшився на 1,0%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень-серпень 2007р. становив 1657,1 млн.грн., що в порівнянних цінах більше обсягу січня-серпня 2006р. на 23,7%.

ЦІНИ І ТАРИФИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у серпні 2007р.в Україні становив 100,6%, в області - 101,2%; з початку року - 106,2% та 105,1% відповідно.

На споживчому ринку області з початку року продовольчі товари подорожчали на 7,7%, ціни (тарифи) на послуги - на 5,2%, непродовольчі товари стали дешевшими на 0,2%.

Індекс цін виробників промислової продукції в серпні 2007р. становив 101,2%, з початку року - 106,4%.

ФІНАНСИ

За даними Головного фінансового управління Чернігівської облдержадміністрації, доходи місцевого бюджету за січень-липень 2007р. становили 1133,0 млн.грн., видатки - 1042,6 млн.грн.

Доходна частина бюджету, в основному, сформована за рахунок дотацій із державного бюджету (59,0% загальної суми) та податкових надходжень (33,1%). Значну частину загальної суми доходів становить прибутковий податок із доходів фізичних осіб - 25,6% (289,6 млн.грн.).

У структурі видатків найбільші кошти з бюджету направлені на соціально-культурні заходи - 888,7 млн.грн. (85,2%), з них на освіту - 364,4 млн.грн., соціальний захист населення - 244,0 млн.грн., охорону здоров'я - 222,9 млн.грн., культуру та мистецтво - 42,4 млн.грн. На державне управління було витрачено 55,5 млн.грн. (5,3% загальної суми видатків).

Фінансовий результат підприємств від звичайної діяльності до оподаткування (крім підприємств сільського господарства, малого бізнесу та бюджетних установ) за січень-липень 2007р. був прибутковим і становив 37,8 млн.грн. У порівнянні з відповідним періодом 2006р. цей показник збільшився у 9,7 раза.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 62,3% (на 1,6 в.п. більше, ніж за відповідний період 2006р.), отримано 162,6 млн.грн. прибутку, що на 20,2 млн.грн. більше, ніж за січень-липень 2006р. Основна його частина сформована в промисловості (53,1%).

Збитково працювали 37,7% підприємств, які допустили збитки в розмірі 124,8 млн.грн. Найбільші суми збитків спостерігалися в промисловості (64,9 млн.грн.).

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні-липні 2007р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника становила 937 грн., що у 2,1 раза більше рівня мінімальної заробітної плати (440 грн.), в 1,7 раза - законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб (561 грн.) та на 25,6% - показника відповідного періоду минулого року.

При збільшенні споживчих цін в області в липні 2007р. на 1,4%, реальна заробітна плата найманих працівників, порівняно з червнем 2007р., зросла на 3,8%, а відносно липня 2006р. - на 16,6%.

Упродовж січня-липня 2007р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії звернулися 52,3 тис. сімей. Призначені субсидії 49,7 тис. сімей (за січень-липень 2006р. - 11,5 тис. сімей).

Загальна сума призначених субсидій становила 3311,3 тис.грн., у січні-липні 2006р. цей показник - 254,1 тис.грн.

Середній розмір субсидії, призначеної одній сім'ї в липні 2007р., становив 43 грн. (рік тому - 19 грн.).

Крім того, населенню області надавалася допомога на придбання твердого палива та скрапленого газу.

За січень-липень 2007р. за допомогою на відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива готівкою звернулися 15,5 тис. сімей (за січень-липень 2006р. - 11,3 тис. сімей). Призначені субсидії 12,7 тис. сімей на суму 4678,4 тис.грн. (у січні-липні 2006р. - 7,2 тис. сімей на 1519,0 тис.грн.). Упродовж січня-липня 2007р. отримали цей вид допомоги 8,1 тис. сімей у сумі 3144,3 тис.грн. (за січень-липень 2006р. - 7,7 тис. сімей у сумі 1777,0 тис.грн.), середній розмір її склав 387 грн. (у січні-липні 2006р. - 232 грн.).

На 10 серпня 2007р. населенню області нараховано за житлово-комунальні послуги 220,8 млн.грн., сплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, - 225,2 млн.грн. (102,0% нарахованої суми). Заборгованість населення станом на 10 серпня 2007р. становила 68,2 млн.грн. (рік тому - 53,5 млн.грн.). Середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 2,2 місяця.

РИНОК ПРАЦІ

За даними державної служби зайнятості, у січні-серпні 2007р. її послугами скористалися 56,2 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 6,3% менше, ніж у січні-серпні 2006р. Станом на 1 вересня 2007р. на обліку в центрах зайнятості перебувало 20,3 тис. незайнятих громадян, із них більше половини складали жінки, майже третину - молодь у віці до 35 років. Серед зазначеної категорії 97,6% мали офіційний статус безробітних, з яких три чверті отримували допомогу з безробіття. Кількість зареєстрованих безробітних за серпень зменшилася на 2,9% та становила 19,8 тис. осіб.

За сприяння державної служби зайнятості в серпні 2007р. було працевлаштовано 2,8 тис. осіб, що менше на 3,2%, ніж у липні 2007р., та на 1,7%, ніж рік тому.

Середній розмір допомоги в серпні 2007р., порівняно з серпнем 2006р., зріс на 30,1% та становив 286,83 грн., тобто 65,2% законодавчо встановленого мінімального рівня заробітної плати (з 1 липня 2007р. - 440 грн.).

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

На 1 серпня 2007р. в області, за оцінкою, проживало 1143,4 тис. осіб. Упродовж січня-липня 2007р. чисельність населення зменшилася на 8546 осіб, або на 12,9 особи в розрахунку на 1000 жителів. Це відбулося за рахунок природного скорочення, яке за цей період становило 8898 осіб. Водночас міграційний приріст склав 352 особи.

Упродовж січня-липня п.р. народилося більше на 255 дітей (4,8%) та померло менше на 228 осіб (1,6%), ніж рік тому.

У січні-липні 2007р. зареєстровано більше шлюбів, ніж рік тому (3701 проти 3598).

Кількість розлучень у порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилася (2306 проти 2220).

ПРАВОПОРУШЕННЯ

За січень-серпень 2007р. органами внутрішніх справ області зареєстровано 5192 злочини (на 6,8% менше, ніж рік тому), з них 2062 (39,7%) - тяжкі та особливо тяжкі. У загальній кількості злочинів 84,5% (4386) становлять злочини загальнокримінальної спрямованості. Потерпіли від злочинів 2598 осіб, з них 189 - загинули. Серед потерпілих 27,2% жінок, 9,2% пенсіонерів, 5,0% неповнолітніх, 0,7% іноземців.

Серед зареєстрованих упродовж січня-серпня 2007р. злочинів: 18 згвалтувань та спроб згвалтування, 39 умисних убивств та замахів на вбивство, 73 розбійні напади, 94 умисні тяжкі тілесні ушкодження, 302 випадки грабежу, 803 злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Кількість проявів групової злочинності загальної спрямованості зменшилася на 26,4% й становила 418 злочинів (з числа тих, що знаходились у провадженні). Виявлено 8 організованих груп та злочинних організацій у складі 24 осіб, що скоїли 70 злочинів, з яких 62,9% - загальнокримінальної спрямованості, 74,3% - тяжкі та особливо тяжкі.

Неповнолітніми або за їх участю скоєно 203 злочини, що на 3,8% менше, ніж рік тому.

 | Новини | Респондентам | Для громадськості | Для ЗМІ  | Статистична інформація | Публікації | Експрес - випуски  | Анкетні опитування | Населення України | Соціально-економічне становище Чернігівської області | Соціально-економічне становище міста Чернігів | Про Головне управління | Діяльність | Документи | Метаописи держстатспостережень | Методологія та класифікації | Електронна звітність | Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України | Корисна інформація | Здійснення реформ в Україні | Конкурс на заміщення вакантних посад | Поштова скринька |