Головне управління статистики у Чернігівській області

Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Чернігівській області

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВЩИНИ
за січень-липень 2007 року

Повідомлення Головного управління статистики
у Чернігівській області

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Виробництво промислової продукції в липні 2007р. проти відповідного місяця 2006р. збільшилося на 12,4%, за період із початку року - на 7,5%. Приросту виробництва проти січня-липня минулого року досягнуто у виробництві та розподіленні електроенергії, більшості основних видів діяльності переробної промисловості, за винятком оброблення деревини та виробництва виробів із деревини й целюлозно-паперового виробництва. У добувній промисловості відбулося скорочення обсягів (на 0,5%).

У переробній промисловості за січень-липень 2007р. виробництво збільшилося на 8%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяги продукції зросли на 11,3%.

Підприємствами легкої промисловості одержано приріст 0,9%.

В обробленні деревини та виробництві виробів із деревини обсяги продукції проти січня-липня 2006р. зменшилися на 2,8%, а на підприємствах целюлозно-паперового виробництва та видавничої діяльності - на 6%.

Порівняно із січнем-липнем 2006р. в хімічній промисловості виробництво зросло на 6,9%, у тому числі в хімічному виробництві - на 7,7%, у виробництві гумових та пластмасових виробів - на 9,1%.

На підприємствах із виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції обсяги продукції збільшилися на 23,1%.

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів обсяги випуску зросли в 1,6 раза, а в машинобудуванні - на 7,8%.

У виробництві та розподіленні електроенергії обсяги продукції порівняно із січнем-липнем 2006р. збільшилися 24,3%.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Обсяг продукції сільського господарства за січень-липень 2007р. в усіх категоріях господарств, за розрахунками, збільшився проти відповідного періоду минулого року на 20%. У сільськогосподарських підприємствах він підвищився на 40,3%, у господарствах населення - на 6,5%.

З початку жнив всіма категоріями господарств зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) скошені та обмолочені на площі 218,7 тис.га, що становить 49,9% площі посівів, у т.ч. пшениця озима - на 102,7 тис.га (86,9%).

У цілому з обмолочених площ на початок серпня п.р. одержано 591,9 тис.т зерна (у початково-оприбуткованій вазі), що у 3,6 р.б. проти відповідного періоду минулого року, у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами-503,3 тис.т (у 3,6 р.б.), господарствами населення - 88,6 тис.т (у 3,5 р.б.).

Найбільші намолоти зерна одержано господарствами Бобровицького (74,5 тис.т), Бахмацького (73,7 тис.т), Носівського (60,3 тис.т), Прилуцького (57,9 тис.т) та Ічнянського (49,5 тис.т) районів.

За січень-липень 2007р. в усіх категоріях господарств області реалізовано на забій (у живій вазі) худоби та птиці 38,2 тис.т., вироблено 351,7 тис.т молока, 201,4 млн.шт. яєць.

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м'яса становила 51,8%, молока - 69,8%, яєць - 83,6%.

Загальний обсяг реалізованої підприємствами власно виробленої аграрної продукції за січень-липень, порівняно з відповідним періодом 2006р., збільшився на 19,8%, у тому числі обсяг продукції тваринництва збільшився на 20,8%, рослинництва - на 18,9%. Частка продукції рослинництва в загальній вартості реалізованої продукції становила 53%, тваринництва - 47%.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За січень-червень 2007р. в області підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 929,6 млн.грн. капітальних інвестицій, з яких інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення) становили 833,9 млн.грн. (89,7%). На поліпшення об'єктів (капітальний ремонт, модифікацію, модернізацію) використано 71,8 млн.грн. (7,7% капітальних інвестицій області), на формування основного стада -15,4 млн.грн. (1,6%). На придбання та створення інших необоротних матеріальних активів спрямовано 5,2 млн.грн. (0,6%), нематеріальних активів - 3,3 млн.грн. (0,4% ).

Обсяги інвестицій в основний капітал (капітальні вкладення) у порівнянні із січнем-червнем 2006р. збільшилися на 44,8%. Зростання обсягів інвестицій зафіксовано в містах Чернігів і Ніжин та 16 районах області. Значно збільшилися обсяги освоєних інвестицій у Срібнянському, Прилуцькому, Менському, Корюківському, Бахмацькому районах.

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підприємствами області за січень-липень 2007р. виконано будівельних робіт на суму 225,4 млн.грн., що більше, ніж у січні-липні 2006р. на 12,4%. У липні п.р. обсяги виконаних робіт проти липня 2006р. зменшилися на 22,9%, але проти червня п.р. зросли - на 10%.

За січень-липень п.р. збільшили обсяги робіт будівельники міст Чернігів, Ніжин, Прилуки та 7 районів області. Приросту досягнуто за рахунок будівництва житла та розвідувального буріння свердловин.

З початку 2007р. в області виконували будівельні роботи 130 підприємств (71,8% загальної кількості). Із числа працюючих 71 підприємство (54,6%) збільшило обсяги будівництва.

ТРАНСПОРТ

За січень-липень 2007р. транспортним комплексом області перевезено 1830,3 тис.т вантажів, вантажооборот виконано в обсязі 523,3 млн.ткм. Ці показники зросли відносно січня-липня 2006р., відповідно, на 16,4 та 24,3%.

Підприємствами автомобільного транспорту, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, перевезено 1360,5 тис.т вантажів, що на 2,2% більше, ніж рік тому. Вантажооборот зріс на 18,1% за рахунок міжміських та міжнародних перевезень і становив 398,8 млн.ткм.

Пасажирським автотранспортом області, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, перевезено 51,7 млн. пасажирів, пасажирооборот виконано в обсязі 590,4 млн.пас.км.

У порівнянні із січнем-липнем 2006р. обсяги пасажирських перевезень та пасажирообороту зросли на 5,3 та 2,7% відповідно.

Річковим транспортом у січні-липні 2007р. здійснювалися перевезення вантажів у внутрішньому та закордонному сполученнях. Питома вага перевезень у закордонному сполученні становила 42,3%.

У порівнянні із січнем-липнем 2006р. обсяги вантажних перевезень та вантажообороту збільшилися, відповідно, в 1,9 раза та на 49,4%.

Підприємствами, що здійснюють переробку вантажів, оброблено 603 суд-на і перероблено 391,8 тис.т вантажів, що, відповідно, в 1,7 раза та на 9,6% більше, ніж рік тому.

ЗВ'ЯЗОК

За січень-червень 2007р. підприємствами зв'язку області було надано послуг на 460,5 млн.грн., у тому числі населенню - на 136,7 млн.грн. (29,7% загального обсягу послуг) та 323,8 млн.грн. (70,3%) - іншим користувачам, що, відповідно, на 10,4%, 7,9% та 11,5% більше, ніж рік тому.

Серед видів зв'язку найбільшим попитом користувався мобільний - 76,5% загального обсягу. Частка телефонного зв'язку становила 15,4%.

Про попит на окремі види зв'язку свідчать темпи зростання їх доходів: на комп'ютерний - в 1,5 раза, телефонний сільський - на 22,7%, передачу й прийом телевізійних та радіопрограм, радіозв'язок - на 20,3%, мобільний - на 11,8%.

Чернігівські філії ЗАТ "Київстар GSM", ВАТ "Укртелеком", ЗАТ "UMC" та Чернігівської дирекції УДППЗ "Укрпошта" посідають провідні місця в забезпеченні користувачів різноманітними послугами зв'язку.

Не припиняється робота з телефонізації квартир населення. Кількість основних домашніх телефонів на 1 липня 2007р. становила 256,2 тис., що на 5,6 тис. номерів більше, ніж на відповідну дату 2006р.

Забезпеченість основними домашніми телефонами, з урахуванням відомчих, на 100 сімей у середньому в області становила 54 проти 53 у 2006р.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні-червні 2007р. експорт зовнішньої торгівлі товарами та послугами становив 164,0 млн.дол.США, що на 18,6% більше минулорічного показника, імпорт - 138,4 млн.дол.США (на 6,5% більше).

Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу дорівнювало 25,6 млн.дол. (у січні-червні 2006р. - 8,4 млн.дол.).

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами в січні-червні 2007р. становив 161,9 млн.дол.США, що на 18,1% більше, ніж рік тому, імпорту - 129,3 млн.дол.США (на 6,2% більше). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 32,6 млн.дол. проти 15,4 млн.дол. у січні-червні 2006р. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,25 проти 1,13 рік тому.

Зовнішньою торгівлею товарами займалися 295 підприємств та організацій області. Партнерами їх були 88 країн світу (з них 24 країни - члени ЄС). Активно працювали в цій галузі підприємства міст Чернігів, Прилуки та Корюківського району. Обсяги експорту їх товарів становили 142,6 млн.дол. (88,1% експорту області), імпорту - 115,4 млн.дол. (89,3% імпорту області).

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі послугами за січень-червень 2007р. становив 2,1 млн.дол.США, що в 1,9 раза більше, ніж рік тому, імпорту - 9,1 млн.дол.США (на 11,2% більше). Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі послугами, як і в січні-червні 2006р., дорівнювало 7 млн.дол.США.

У січні-червні 2007р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 8,2 млн.дол.США прямих інвестицій.

Основними формами залучення капіталу були грошові внески, які становили 6,9 млн.дол. (85,1% вкладеного обсягу).

Водночас за цей період відбулося вилучення прямих іноземних інвестицій на 16,8 млн.дол.США.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій на 1 липня 2007р. становив 73,1 млн.дол.США, або 63 долара на одного мешканця області.

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ТА
РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень-липень 2007р. становив 2828,1 млн.грн., що більше обсягу січня-липня 2006р. на 27,6%.

У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало майже 29,0% обсягу.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень-липень 2007р. становив 115,9 млн.грн. і проти січня-липня 2006р. збільшився на 1,2%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень-липень 2007р. становив 1417,5 млн.грн., що в порівнянних цінах більше обсягу січня-липня 2006р. на 23,4%.

ЦІНИ І ТАРИФИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у липні 2007р. як в Україні, так і в області становив 101,4%; з початку року - 105,6% та 103,8% відповідно

На споживчому ринку області з початку року продовольчі товари стали дорожчими на 6%, ціни (тарифи) на послуги - на 4,3%, непродовольчі товари стали дешевшими на 0,8%.

Серед продуктів харчування в січні-липні п.р. найбільше підвищення цін (на 20,6-31,8%) зафіксовано на гречану крупу, молочні суміші для дитячого харчування, борошно, фрукти та овочі, включаючи картоплю; крупи перлові та ячні стали дорожчими в 1,4 раза, пшоно - в 1,5 раза. На 7-9,5% зросли ціни на молоко, хліб, яйця, макаронні вироби, сир та м'який сир (творог), олію; на 11-17,5% - на масло вершкове, крупу манну та вівсяні пластівці. У той же час подешевшали: цукор (на 3%), сало (на 10,4%).

Індекс цін виробників промислової продукції в липні 2007р. становив 101,1%, з початку року - 105,1%.

ФІНАНСИ

За даними Головного фінансового управління Чернігівської облдержадміністрації, доходи місцевого бюджету за січень-червень 2007р. становили 916,5 млн.грн., видатки - 857,7 млн.грн.

Доходна частина бюджету, в основному, сформована за рахунок дотацій із державного бюджету (59,1% загальної суми) та податкових надходжень (33,8%). Значну частину загальної суми доходів становить прибутковий податок із доходів фізичних осіб - 26,1% (239,1 млн.грн.).

Фінансовий результат підприємств від звичайної діяльності до оподаткування (крім підприємств сільського господарства, малого бізнесу та бюджетних установ ) за січень-червень 2007р. був прибутковим і становив 5,0 млн.грн.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 62,5%, отримано 137,6 млн.грн. прибутку, що на 27,8 млн.грн. більше, ніж за січень-червень 2006р. Основна його частина сформована в промисловості (52%).

Загальні обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості станом на 1 липня 2007р. досягли, відповідно, 2263,5 млн.грн. та 2897,9 млн.грн. З початку року дебіторська заборгованість зросла на 12,2%, кредиторська - на 8,2%.

Частка довгострокової дебіторської та кредиторської заборгованості в загальних обсягах становила, відповідно, 1,5% та 11,4%.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні-червні 2007р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника становила 907,80 грн., що у 2,2 раза перевищило рівень мінімальної заробітної плати (420 грн.), в 1,6 раза - законодавчо встановлений прожитковий мінімум для працездатних осіб (561 грн.) та на 24,3% - показник відповідного періоду минулого року.

Упродовж січня-червня 2007р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії звернулися 47223 сім'ї. Призначені субсидії 44903 сім'ям (за січень-червень 2006р. - 10399 сім'ям), з них: у міських поселеннях - 33145, у сільській місцевості - 11758 (відповідно, 95,1%, 95,5%, 94,0% з числа тих, які звернулися).

Загальна сума призначених субсидій становила 3109,1 тис.грн. (у міських поселеннях - 2724,1 тис.грн., у сільській місцевості - 385,0 тис.грн.). У січні-червні 2006р. цей показник становив 233,7 тис.грн. (у міських поселеннях - 214,7 тис.грн., у сільській місцевості - 19,0 тис.грн.).

Середній розмір субсидії, призначеної одній сім'ї в червні 2007р., становив 48 грн. (рік тому - 20 грн.).

Сума нарахованих субсидій становила 16040,7 тис.грн. (за січень-червень 2006р. - 3044,2 тис.грн.). Організаціям, що надають населенню житлово-комунальні послуги, перераховано 14922,5 тис.грн., або 93,0% (за січень-червень 2006р. - 3107,1 тис.грн., або 102,1%).

За січень-червень 2007р. за допомогою на відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива готівкою звернулися 12295 сімей ( за січень-червень 2006р.-10331 сім'я). Призначені субсидії 9750 сім'ям на суму 3734,1 тис.грн. (у січні-червні 2006р. - 6465 сім'ям на 1360,9 тис.грн.). Упродовж січня-червня 2007р. отримали цей вид допомоги 5313 сімей у сумі 2094,9 тис.грн. (за січень-червень 2006р. - 6418 сімей у сумі 1552,0 тис.грн.), середній розмір її склав 394 грн. (у січні-червні 2006р. - 242 грн.).

На 10 липня 2007р. населенню області нараховано за житлово-комунальні послуги 199,8 млн.грн., сплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, - 200,6 млн.грн. (100,4% нарахованої суми). Заборгованість населення станом на 10 липня 2007р. становила 71,9 млн.грн. (рік тому - 51,7 млн.грн.).

РИНОК ПРАЦІ

За даними державної служби зайнятості, у січні-липні 2007р. її послугами скористалися 52,6 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 6,2% менше, ніж у січні-липні 2006р. Станом на 1 серпня 2007р. на обліку в центрах зайнятості перебувало 21 тис. незайнятих громадян. Серед зазначеної категорії 97,4% мали офіційний статус безробітних, з яких три чверті отримували допомогу з безробіття. Кількість зареєстрованих безробітних за липень зменшилася на 2,6% та становила 20,4 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований відносно середньорічної кількості постійного населення працездатного віку, за липень у цілому в області зменшився та на 1 серпня 2007р. становив 3,1%.

За повідомленнями підприємств, установ та організацій, кількість вільних робочих місць та вакантних посад упродовж липня збільшилася на 1,9% та на 1 серпня 2007р. становила 5,9 тис., що на 16,7% більше, ніж рік тому.

З Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття впродовж липня на допомогу у зв'язку з безробіттям в області було витрачено 5,5 млн.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця, становила 19,7 тис. (96,6% від тих, що мали статус безробітного на 1 серпня 2007р.). Середній розмір допомоги в липні 2007р., порівняно з липнем 2006р., зріс на 27,6% та становив 280,02 грн., тобто 63,6% законодавчо встановленого мінімального рівня заробітної плати (з 1 липня 2007р. - 440 грн.).

ПРАВОПОРУШЕННЯ

За січень-липень 2007р. органами внутрішніх справ області зареєстровано 4557 злочинів (на 7,0% менше, ніж рік тому), з них 1830 (40,2%) - тяжкі та особливо тяжкі. У загальній кількості злочинів 84,1% (3833) становлять злочини загальнокримінальної спрямованості. За видами злочинів найбільша частка (37,0%) - це злочини проти власності, 15,1% - злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення, 8,4% - злочини проти життя і здоров'я особи, 6,5% - злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Потерпіли від злочинів 2238 осіб, з них 160 - загинули. Серед потерпілих 27,4% жінок, 9,1% пенсіонерів, 4,9% неповнолітніх, 0,3% іноземців.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

На 1 липня 2007р. в області, за оцінкою, проживало 1143,8 тис. осіб. Упродовж січня-червня 2007р. чисельність населення зменшилася на 8141 особу, або на 14,3 особи в розрахунку на 1000 жителів. Це відбулося, в основному, за рахунок природного скорочення, яке за цей період становило 7984 особи. Водночас міграційний спад становив 157 осіб.

Природне скорочення населення спостерігалося в усіх районах області.

Упродовж січня-червня п.р. народилося більше на 76 дітей (1,7%) та померло менше на 269 осіб (2,1%), ніж рік тому.

Рівень народжуваності збільшився з 7,8‰ до 8,1‰. Традиційно в міських поселеннях цей показник вищий, ніж у сільській місцевості (8,6‰ проти 7,3‰).

 | Новини | Респондентам | Для громадськості | Для ЗМІ  | Статистична інформація | Публікації | Експрес - випуски  | Анкетні опитування | Населення України | Соціально-економічне становище Чернігівської області | Соціально-економічне становище міста Чернігів | Про Головне управління | Діяльність | Документи | Метаописи держстатспостережень | Методологія та класифікації | Електронна звітність | Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України | Корисна інформація | Здійснення реформ в Україні | Конкурс на заміщення вакантних посад | Поштова скринька |