Головне управління статистики у Чернігівській області

Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Чернігівській області

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВЩИНИ
за січень-травень 2007 року

Повідомлення Головного управління статистики
у Чернігівській області

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Виробництво промислової продукції в травні 2007р. проти відповідного місяця 2006р. збільшилося на 5,5%, за період із початку року - на 6,5%. Приросту виробництва проти січня-травня минулого року досягнуто в добувній промисловості, усіх основних видах діяльності переробної, за винятком целюлозно-паперового виробництва, й у виробництві та розподіленні електроенергії.

У добувній промисловості обсяги виробництва проти січня-травня 2006р. зросли на 0,8%.

У переробній промисловості за січень-травень 2007р. приріст виробництва становив 6,6%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяги виробництва зросли на 7,2%.

На підприємствах легкої промисловості за січень-травень зафіксовано зростання обсягів продукції проти відповідного періоду 2006р. на 4,7%.

В обробленні деревини та виробництві виробів із деревини випуск продукції зріс на 0,8%.

На підприємствах целюлозно-паперового виробництва та видавничої діяльності в січні-травні 2007р. проти аналогічного періоду 2006р. обсяги продукції зменшилися на 6,6%.

У хімічній та нафтохімічній промисловості приріст продукції хімічної промисловості проти січня-травня 2006р. становив 10,1%.

У виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції спостерігалося зростання виробництва порівняно з відповідним періодом 2006р. на чверть.

У металургії та виробництві готових металевих виробів обсяги випуску зросли в 1,7 раза.

У виробництві та розподіленні електроенергії обсяги виробництва продукції порівняно із січнем-травнем 2006р. збільшилися на 20,9%.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

За результатами господарської діяльності у 2006р. із 391 підприємства, що звітувало, фінансовий рік із прибутками закінчили 247 підприємств (63,2%). Сума чистого прибутку становила 94,5 млн.грн. - це найвищий показник за останні п'ять років.

Обсяг продукції сільського господарства за січень-травень 2007р. в усіх категоріях господарств, за розрахунками, зріс проти відповідного періоду минулого року на 1%. У сільськогосподарських підприємствах він підвищився на 3,3%, у господарствах населення - зменшився на 0,2%.

На початок червня п.р. в усіх категоріях господарств ярі культури посіяні на площі 633,7 тис.га, що становить 97,8% відповідного періоду 2006р. У сільськогосподарських підприємствах вони посіяні на площі 452,3 тис.га (98%).

За січень-травень 2007р. в усіх категоріях господарств області реалізовано на забій (у живій вазі) худоби та птиці 31,8 тис.т, вироблено 224,3 тис.т молока, 137,8 млн.шт. яєць.

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м'яса становила 57,5%, молока - 70,3%, яєць - 83,1%.

Загальний обсяг реалізованої підприємствами власно виробленої аграрної продукції за січень-травень, порівняно з відповідним періодом 2006р., збільшився на 8,5%. При цьому обсяг реалізованої продукції тваринництва збільшився на 20,9 %, а рослинництва - зменшився на 0,8%. Частка продукції рослинництва в загальній вартості реалізованої продукції становила 52,3%, тваринництва - 47,7%.

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підприємствами області за січень-травень 2007р. виконано будівельних робіт на суму 151,5 млн.грн., що на 31,3% більше, ніж у січні-травні 2006р. Приріст обсягів будівництва в січні-травні п.р., порівняно з відповідним періодом попереднього року, спостерігався за всіма напрямами будівельної діяльності.

За січень-травень п.р. збільшили обсяги робіт будівельники міст Чернігів, Ніжин, Прилуки та 9 районів області. Значного приросту досягнуто за рахунок розвідувального буріння свердловин.

У січні-травні 2007р. в області виконували будівельні роботи 128 підприємств (70,7% загальної кількості). З числа працюючих 70 підприємств (54,7%) збільшили обсяги будівництва.

ТРАНСПОРТ

За січень-травень 2007р. транспортним комплексом області перевезено 1143,8 тис.т вантажів, вантажооборот виконано в обсязі 363,5 млн.ткм. Зазначені показники зросли відносно січня-травня 2006р., відповідно, на 21,3 та 30,2%.

Підприємствами автомобільного транспорту, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, перевезено 905,8 тис.т вантажів, що на 6,6% більше, ніж рік тому. Вантажооборот зріс на 17,1% за рахунок міжміських та міжнародних перевезень і становив 274,8 млн.ткм.

Пасажирським автотранспортом області, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, перевезено 35,9 млн. пасажирів, пасажирооборот виконано в обсязі 412,2 млн.пас.км.

У порівнянні із січнем-травнем 2006р. обсяги пасажирських перевезень та пасажирообороту зросли на 4 та 2,9% відповідно.

Річковим транспортом у січні-травні 2007р. здійснювалися перевезення вантажів у внутрішньому та закордонному сполученнях. Питома вага перевезень у закордонному сполученні становила 63%.

У порівнянні із січнем-травнем 2006р. обсяги вантажних перевезень та вантажообороту збільшилися, відповідно, у 2,6 та 2 рази.

ЗВ'ЯЗОК

За січень-квітень 2007р. підприємствами зв'язку області було надано послуг на 297,6 млн.грн., у тому числі населенню - на 89,2 млн.грн. (30% загального обсягу послуг) та 208,4 млн.грн. (70%) - іншим користувачам, що, відповідно, на 14,1%, 9,2% та 16,4% більше, ніж рік тому.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні-квітні 2007р. обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами становив 98,9 млн.дол.США, що на 19,8% більше, ніж рік тому, імпорту - 84,0 млн.дол.США (на 8,4% більше). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 14,9 млн.дол. (у січні-квітні 2006р. - 5,1 млн.дол.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,18 проти 1,07 рік тому.

Зовнішньою торгівлею товарами займалися 263 підприємства та організації області. Партнерами їх були 80 країн світу (з них 24 країни - члени ЄС).

Країнам СНД було поставлено 65,4% всіх товарів, іншим країнам світу - 34,6% (у січні-квітні 2006р. - відповідно 61,5 і 38,5%). До країн ЄС експортовано 21,5% товарів, що в 3 рази менше, ніж до країн СНД, але в 1,6 раза більше, ніж до решти країн світу.

Зростання обсягу експорту відбулося за рахунок збільшення на 27,4% поставок до країн СНД.

З країн СНД надійшло 20,7% всіх товарів, з інших країн світу - 79,3% (у січні-квітні 2006р. - відповідно 26,2 і 73,8%). Країни ЄС імпортували в область більше половини (57,3%) товарів, що перевищувало у 2,8 раза надходження з країн СНД і у 2,6 раза - з решти країн світу.

Обсяг імпорту товарів із країн СНД зменшився на 14%.

У січні-квітні 2007р. в область надійшло іноземної давальницької сировини на 5,7 млн.дол.США, або 6,7% загального імпорту області.

Обсяг експорту готової продукції, виготовленої з імпортованої давальницької сировини, становив 6,8 млн.дол.США, або 6,9% загального експорту області.

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ТА
РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень-травень 2007р. становив 1887,3 млн.грн., що більше обсягу січня-травня 2006р. на 24,2%.

У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало майже 29% обсягу.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень-травень 2007р. становив 79,9 млн.грн. і проти січня-травня 2006р. зменшився на 3,1%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень-травень 2007р. становив 931,7 млн.грн., що в порівнянних цінах більше обсягу січня-травня 2006р. на 17,8%.

ЦІНИ І ТАРИФИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у травні 2007р. в Україні становив 100,6%, в області - 99,9%; з початку року - 101,9% та 100,8% відповідно.

На споживчому ринку області з початку року продовольчі товари стали дорожчими на 1,1%, ціни (тарифи) на послуги - на 3,4%, непродовольчі товари стали дешевшими на 1%.

Індекс цін виробників промислової продукції в травні 2007р. становив 100,6%, з початку року - 102,5%.

ФІНАНСИ

За даними Головного фінансового управління Чернігівської облдержадміністрації, доходи місцевого бюджету за січень-квітень 2007р. становили 553,0 млн.грн., видатки - 530,5 млн.грн.

Доходна частина бюджету, в основному, сформована за рахунок дотацій із державного бюджету (57,5% загальної суми) та податкових надходжень (35,5%). Значну частину загальної суми доходів становить прибутковий податок із доходів фізичних осіб - 27,1% (150,1 млн.грн.).

Фінансовий результат підприємств від звичайної діяльності до оподаткування (крім підприємств сільського господарства, малого бізнесу та бюджетних установ) за січень-квітень 2007р. був збитковим і становив 6,8 млн.грн.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні-квітні 2007р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника становила 859,57 грн., що у 2 рази більше рівня мінімальної заробітної плати (420 грн.), в 1,5 раза - законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб (561 грн.) та на 22,7% - показника відповідного періоду минулого року.

Упродовж січня-квітня 2007р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії звернулися 34598 сімей. Призначені субсидії 33134 сім'ям (за січень-квітень 2006р. - 5542 сім'ям), з них: у міських поселеннях - 26704, у сільській місцевості - 6430 (відповідно, 95,8%, 96,1%, 94,2% з числа тих, які звернулися).

Загальна сума призначених субсидій становила 2555,1 тис.грн. (у міських поселеннях - 2204,2 тис.грн., у сільській місцевості - 350,9 тис.грн.). У січні-квітні 2006р. цей показник становив 153,7 тис.грн. (у міських поселеннях - 141,3 тис.грн., у сільській місцевості - 12,4 тис.грн.).

Середній розмір субсидії, призначеної одній сім'ї в квітні 2007р., становив 56 грн. (рік тому - 13 грн.).

Сума нарахованих субсидій становила 15194,4 тис.грн. (за січень-квітень 2006р. - 2694,5 тис.грн.). Організаціям, що надають населенню житлово-комунальні послуги, перераховано 11323,7 тис.грн., або 74,5% (за січень-квітень 2006р. - 2700,6 тис.грн., або 100,2%).

Крім того, населенню області надавалася допомога на придбання твердого палива та скрапленого газу.

За січень-квітень 2007р. за допомогою на відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива готівкою звернулися 6335 сімей (за січень-квітень 2006р. - 5392 сім'ї). Призначені субсидії 4140 сім'ям на суму 1787,7 тис.грн. (у січні-квітні 2006р. - 1545 сім'ям на 618,7 тис.грн.). Упродовж січня-квітня 2007р. отримали цей вид допомоги 1345 сімей у сумі 383,0 тис.грн. (за січень-квітень 2006р. - 3971 сім'я в сумі 1009,2 тис.грн.), середній розмір її склав 285 грн. (у січні-квітні 2006р.- 254 грн.).

На 10 травня 2007р. населенню області нараховано за житлово-комунальні послуги 154,9 млн.грн.,сплачено , включаючи погашення боргів попередніх періодів, - 146,3 млн.грн. (94,4% нарахованої суми). Заборгованість населення станом на 10 травня 2007р. становила 81,3 млн.грн. (рік тому - 57,5 млн.грн.).

РИНОК ПРАЦІ

За даними державної служби зайнятості, у січні-травні 2007р. її послугами скористалися 21,9 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 0,1% більше, ніж у січні-травні 2006р. Станом на 1 червня 2007р. на обліку в центрах зайнятості перебувало 22,5 тис. незайнятих громадян. Серед зазначеної категорії 97,9% мали офіційний статус безробітних, з яких 74,3% отримували допомогу з безробіття. Кількість зареєстрованих безробітних за травень зменшилася на 1,3% та становила 22 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований відносно середньорічної кількості постійного населення працездатного віку, за травень у цілому в області залишився без змін та на 1 червня 2007р. становив 3,4%.

За повідомленнями підприємств, установ та організацій, кількість вільних робочих місць та вакантних посад упродовж травня збільшилася на 8% та на 1 червня 2007р. становила 5,8 тис., що на 1,8% менше, ніж рік тому.

Навантаження незайнятого населення на одну вільну вакансію впродовж травня залишилося без змін та на 1 червня 2007р. становило 4 особи. Для робітників, службовців та працівників сільського господарства цей показник не змінився, а для осіб без спеціальної підготовки зменшився на 2 особи.

За сприяння державної служби зайнятості в травні 2007р. було працевлаштовано 3,3 тис. осіб, що на 2,7% менше, ніж у квітні 2007р., але на 8,8% більше, ніж рік тому.

З Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття впродовж травня на допомогу у зв'язку з безробіттям в області було витрачено 4,7 млн.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця, становила 16,7 тис. (75,8% від тих, що мали статус безробітного на 1 червня 2007р.). Середній розмір допомоги в травні 2007р., порівняно з травнем 2006р., зріс на 23,1% та становив 280,37 грн., тобто 66,8% законодавчо встановленого мінімального рівня заробітної плати (з 1 квітня 2007р. - 420 грн.).

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

На 1 травня 2007р. в області, за оцінкою, проживало 1146,3 тис. осіб. Упродовж січня-квітня 2007р. чисельність населення зменшилася на 5687 осіб, або на 15,1 особи в розрахунку на 1000 жителів. Це відбулося майже повністю за рахунок природного скорочення, яке за цей період становило 5578 осіб. Водночас міграційний спад становив 109 осіб.

Природне скорочення населення спостерігалося в усіх районах області. Порівняно із січнем-квітнем 2006р., його обсяг зменшився на 162 особи, що є наслідком збільшення кількості народжених та зменшення кількості померлих. Інтенсивність природного скорочення також зменшилася. Рівень цього показника найвищий у Козелецькому, Ріпкинському та Коропському районах, а найнижчий - у містах Чернігів та Ніжин. У міських поселеннях інтенсивність його в 3,4 раза менша, ніж у сільській місцевості.

Упродовж січня-квітня п.р. народилося більше на 94 дитини (3,2%) та померло менше на 68 осіб (0,8%), ніж рік тому.

 | Новини | Респондентам | Для громадськості | Для ЗМІ  | Статистична інформація | Публікації | Експрес - випуски  | Анкетні опитування | Населення України | Соціально-економічне становище Чернігівської області | Соціально-економічне становище міста Чернігів | Про Головне управління | Діяльність | Документи | Метаописи держстатспостережень | Методологія та класифікації | Електронна звітність | Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України | Корисна інформація | Здійснення реформ в Україні | Конкурс на заміщення вакантних посад | Поштова скринька |