Прес-випуск

 

До Дня молоді

 

Щороку наприкінці першого літнього місяця відзначається День молоді – свято творчості й натхнення, енергії й самоствердження.

На початок 2019 року на Чернігівщині проживало 235 тис. молодих людей у віці 15–34 роки. Це майже чверть усього населення області. Дві третини з них (65%) – міські жителі. У розрахунку на тисячу молодих жінок припадає 1066 чоловіків (у міських поселеннях – 1031, у сільській місцевості – 1136). Найчисельнішою є вікова група 30–34 роки (83 тис.).

Найбільша частка молоді в загальній чисельності населення проживає в Семенівському та Срібнянському районах, найменша – у Куликівському.

У минулому році в області утворилося понад 3 тис. сімей (дві третини від загальної кількості), де обидва наречені були у віці до 35 років. Жінки здебільшого брали шлюб у віці 31 рік, чоловіки – у 33 роки. 

Важливим аспектом життя молоді є її навчання. У 2018 році 8,5 тис. учнів одержали свідоцтво про здобуття базової загальної середньої освіти, ще 5,5 тис. – атестат про здобуття повної загальної середньої освіти. Отримали освітній ступінь у коледжах, технікумах, училищах 1,2 тис. студентів, ще 5,5 тис. – в університетах, академіях, інститутах.

На ринку праці молоді особи у віці 15–34 роки становлять понад третину економічно активного населення області, а найвищий рівень економічної активності спостерігається у віковій групі 30–34 роки. 

 

Людмила Лисенко 774892