Шановні респонденти державного статистичного спостереження

"Обстеження підприємств із питань статистики праці"!

У зв'язку з установленням з 1 січня 2017 року мінімальної заробітної плати в місячному розмірі 3200 грн внесено зміни до форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці», які затверджені наказом Держстату від 15.02.2017 №39.

У розділі VI зазначеної форми, починаючи зі звіту за І квартал 2017 року, встановлені такі інтервали розподілу кількості працівників за розмірами заробітної плати:

Розділ ІV. Розподіл штатних працівників за розмірами заробітної плати

за____________________ 20____ р.

(останній місяць кварталу)

(у цілих числах)

Назва показників

Код рядка

Осіб

А

Б

1

Кількість штатних працівників, яким  оплачено 50% і більше робочого часу,  встановленого на місяць,

(сума ряд. 6020 – 6120)

 

6010

 

    у тому числі у розмірі, грн:

    до  однієї мінімальної заробітної плати  

6020

 

    від однієї мінімальної заробітної плати до 4000,00 

6030

 

    від  4000,01    до  5000,00

6040

 

    від  5000,01    до  5500,00

6050

 

    від  5500,01    до  6000,00

6060

 

    від  6000,01    до  7000,00

6070

 

    від  7000,01    до  8000,00

6080

 

    від  8000,01    до  10000,00

6090

 

    від  10000,01  до  15000,00

6100

 

    від  15000,01  до  20000,00

6110

 

    понад 20000,00

6120

 

Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали норму робочого часу, встановлену на місяць 

(із рядка 6010)

6130

 

Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місячну норму робочого часу, з нарахованою заробітною платою в межах мінімальної (із рядка 6130)

6140

 

Облікова кількість штатних працівників на кінець місяця, яким встановлено тарифну ставку (оклад, посадовий оклад) нижчу від прожиткового мінімуму, встановленого законодавством для працездатної особи

6150