Статистична звітність за формою №1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» за І квартал 2017 року подається на бланку, затвердженому наказом Держстату № 90 від 10.06.2016, 
не пізніше 7 квітня 2017 року.

У відповідності до Закону України «Про державний бюджет України на 2017 рік» №801-VIII від 21 грудня 2016 року стаття 8: Установити у 2017 році мінімальну заробітну плату: у місячному розмірі: з 1 січня - 3200 гривень. 

Заповнення  показників  розділу  IV  форми №1-ПВ (квартальна)  «Звіт із праці» за березень п.р. згідно наказу Держстату №39 від 15.02.2017р здійснюється наступним чином: 


      Ряд. 6020 – до 3200,00 грн (однієї мінімальної заробітної плати) 
      Ряд. 6030 – від 3200,01 до 4000,00 грн 
      Ряд. 6040 - від 4000,01 до 5000,00 грн 
      Ряд. 6050 - від 5000,01 до 5500,00 грн 
      Ряд. 6060 - від 5500,01 до 6000,00 грн 
      Ряд. 6070 - від 6000,01 до 7000,00 грн 
      Ряд. 6080 - від 7000,01 до 8000,00 грн 
      Ряд. 6090 - від 8000,01 до 10000,00 грн 
      Ряд. 6100 - від 10000,01 до 15000,00 грн 
      Ряд. 6110 - від 15000,01 до 20000,00 грн 
      Ряд. 6120 – понад 20000,00 грн 

Відповідно Закону про державний бюджет стаття 7: Установити у 2017 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі для працездатних осіб: з 1 січня 2017 року - 1600 гривень, з 1 травня - 1684 гривні, з 1 грудня - 1762 гривні. 

Необхідно врахувати наведену вище інформацію для заповнення рядка 6150 розділу IV форми №1-ПВ (квартальна).

Фонд робочого часу (при 40-годинному робочому тижні) за І квартал 2017 року − 494 години. Звертаємо Вашу увагу, на особливості складання звіту з праці:    

 розділ VІ «Інформація про укладання колективних договорів» не заповнюється;

 розділ VІІ «Витрати на утримання робочої сили, що не входять до складу фонду оплати праці» заповнюються в цілому по підприємству за 2016 рік.

Починаючи зі звіту за І квартал 2017 року розділ VII форми №1-ПВ (квартальна) також заповнюється респондентами, які мають ознаку коду СКОФ у довіднику підприємств 410, 415, 420, 425, 430. Бюджетні установи, які подають зведені звіти із праці, розділ VII заповнюють відповідно по кожному структурному підрозділу окремо.

Довідки за телефонами 675-081, 77-40-33